Bầu chọn ý kiến

Khi bạn cần nhận phản hồi hoặc ý kiến ​​từ nhóm của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng, bạn có thể sử dụng các cuộc bầu chọn trong dòng Hoạt động.

Cách tạo cuộc thăm dò #

Mở Dòng hoạt động > nhấp vào Bầu chọn

poll1.jpg

Chỉ định chủ đề và thông điệp của bạn, chọn người dùng sẽ tham gia vào cuộc thăm dò này, chỉ định câu hỏi và câu trả lời. Bật tùy chọn Cho phép chọn nhiều nếu cần. Ngoài ra, bạn có thể thêm một câu hỏi khác bằng cách nhấp vào nút Thêm câu hỏi . Sau đó nhấp vào mũi tên nhỏ ở dưới cùng.

poll2.jpg

Chọn một trong các tùy chọn ẩn danh:

  • Normal (user defined) – người dùng quyết định trước khi bỏ phiếu xem tên của họ có hiển thị sau khi bỏ phiếu hay không.
  • Public (all votes are public) – tên của người dùng được hiển thị sau khi bỏ phiếu.
  • Anonymous – tên của người dùng bị ẩn.

Bật Người dùng có thể thay đổi bầu chọn  nếu bạn muốn cho phép người dùng thay đổi phiếu bầu của họ.

Nhấp vào Gửi .

Cách thức hoạt động #

Nếu bạn đã bầu chọn Public , bạn sẽ có thể thấy tên của người dùng.

poll4.jpg

Nếu bạn bầu chọn Anonymous poll, bạn sẽ không thấy tên của người dùng.

Nếu bạn đã chọn Normal Poll , người dùng cần xác định trước khi bỏ phiếu xem họ có muốn tên của mình được hiển thị hay không.

poll5.jpg

Trong trường hợp này, các phiếu bầu sẽ được hiển thị như thế:

poll6.jpg

Người tạo cuộc bầu chọn luôn có thể dừng cuộc bầu chọn bằng cách nhấp vào nút tương ứng.

poll7.jpg

Bạn có thể xuất kết quả sang Excel bằng cách nhấp vào nút Kết quả (XLS) .

poll8.jpg

Nếu bạn xóa cuộc thăm dò, bạn không thể nhận được kết quả.