Ẩn nhiệm vụ khỏi Dòng hoạt động (Hide tasks from the Feed)

Tùy chọn ẩn tác vụ (hide tasks from the Feed) trong menu dòng hoạt động cho phép ẩn thông báo tác vụ khỏi dòng. Khi tùy chọn được bật, bạn sẽ chỉ thấy thông báo và thông báo trên dòng hoạt động. Trong trường hợp này, bạn có thể quản lý các nhiệm vụ từ phần Tác vụ .

Tùy chọn này có sẵn cho tất cả người dùng Bitrix24 và nên được cấu hình riêng bởi từng người dùng.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.