Tạo mẫu chiến dịch tiếp thị mới

Table of Contents

Bạn có thể tạo một mẫu mới từ Tiếp thị CRM (CRM Marketing) > Mẫu của tôi (My template) > Tạo mẫu (create template):

Tại đây, bạn có thể chọn một trong các mẫu có sẵn để chỉnh sửa (nếu bạn cần một mẫu trống, bạn có thể chỉ cần xóa nội dung mẫu và tùy chỉnh thêm khi cần). Sử dụng Block & Các phần Thiết kế để tùy chỉnh mẫu của bạn. Chỉ cần kéo và thả các khối vào mẫu để thêm chúng:

Lưu mẫu tùy chỉnh của bạn. Bây giờ bạn sẽ có thể tìm thấy nó bên dưới các mẫu Bitrix24 tiêu chuẩn. Ví dụ: đi tới Bắt đầu (start) > Chiến dịch Email:

Cuộn xuống Mẫu của tôi (my template) để tìm chúng:

Nhấp vào mẫu để mở. Chọn phân đoạn người nhận và chỉnh sửa mẫu nếu cần và  Lưu:

Chiến dịch của bạn đã sẵn sàng hoạt động! Khởi chạy chiến dịch của bạn hoặc lên lịch cho chiến dịch sau:

Chuyển đến Tiếp thị CRM (CRM Marketing) > Chiến dịch (Campaigns) để tìm các công cụ chiến dịch chính:

  • Hành động (tab Gửi ngay)
  • Trạng thái (chiến dịch đã sẵn sàng để gửi hay đã và được gửi)
  • Thống kê (nhấp vào tùy chọn thống kê chiến dịch riêng lẻ để mở chi tiết).

Thống kê #

Nhấp vào Chiến dịch (Campaigns) > chọn chiến dịch > nhấp vào Thống kê (statistics) để xem thống kê chiến dịch email: số lượng email đã được gửi, đã xem, v.v.

Hiệu quả chiến dịch email bằng “số lần nhấp” chia cho “số lượt xem” và nhân với 100%. Ví dụ: một email được 100 người xem, nhưng chỉ 10 người trong số họ nhấp vào liên kết trong email này. Trong trường hợp này, hiệu quả của chiến dịch email bằng 10%.

Ngoài ra, bạn có thể xem Bản đồ nhấp chuột (Click map). Nó cho biết số lần mỗi liên kết trong email đã được nhấp.

clickmap1.jpg

Ví dụ: trên ảnh chụp màn hình ở trên, bạn có thể thấy rằng 50% nhấp chuột được thực hiện trên nút “Tìm hiểu thêm” , 25% trên nút “Instagram” và 12,5% trên nút “Facebook” và “Twitter”.

Bản đồ nhấp chuột giúp bạn tìm ra chuyển đổi chiến dịch tiếp thị và hiệu quả.

Do tiếp thị CRM tải nhiều kênh, các email CRM và email thông thường có thể được gửi với độ trễ từ 30 – 40 phút.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.