Cách tránh gửi thư đến các địa chỉ email không hợp lệ hoặc không tồn tại

Khách hàng của bạn có thể không nhận được email do các lý do khác nhau. Một trong những lý do phổ biến nhất là địa chỉ email do khách hàng của bạn cung cấp không tồn tại hoặc không hợp lệ. Những email như vậy được coi là “lỗi”.

Nếu bạn có quá nhiều “lỗi”, giới hạn hàng ngày sẽ không được tăng lên.

Đọc thêm về giới hạn đối với email gửi đi trong bài viết – Giới hạn email gửi đi.

Cách tránh tình trạng “lỗi” #

Đảm bảo rằng trạng thái “lỗi” không phải do lỗi máy chủ thư.

Ví dụ: bạn đã tạo một chiến dịch email. Trong thống kê chiến dịch, bạn thấy rằng một số email có trạng thái “lỗi”. Vì nó ảnh hưởng đến giới hạn hàng ngày của bạn, bạn cần lấy danh sách các địa chỉ email của người nhận có trạng thái “lỗi” và thêm các địa chỉ email như vậy vào loại trừ khi tạo chiến dịch email tiếp theo của bạn.

Nhấp vào số “lỗi” trong phần thống kê chiến dịch.

Nhấp vào nút bánh răng > Xuất dữ liệu (export data) để có danh sách những người nhận có trạng thái “lỗi”.

 Tránherror2.png

Mở tệp và sao chép danh sách địa chỉ email.

Có hai tùy chọn để thêm các địa chỉ email này vào loại trừ:

1) Thêm địa chỉ email vào Danh sách đen #

Nhấp vào Tiếp thị CRM (CRM Marketing) > Danh sách đen (Black list) > Thêm vào danh sách (add to list)> dán địa chỉ email > nhấp vào Nhập (import).

tránherror8.png

2) Tạo một phân đoạn đặc biệt #

Nhấp vào Tiếp thị CRM (CRM Marketing) > Phân đoạn (Segment) > Tạo phân đoạn (create segement) > nhấp vào nút nhập (import) trong trường Danh sách người nhận tùy chỉnh (custom recipient list).

Dán danh sách địa chỉ email và nhấp vào Nhập (import).

Lưu phân đoạn mới.

Khi tạo chiến dịch email mới, hãy nhấp vào Loại trừ (exculusions) > Chọn phân đoạn (select segment).

Chọn phân đoạn đã tạo và nhấp vào Lưu .

 tránherror7.png

Bất kể bạn đã chọn tùy chọn nào, thư sẽ không được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong danh sách loại trừ hoặc danh sách đen và bạn sẽ không nhận được trạng thái “lỗi” từ những người nhận này lần thứ hai.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.