Tổ chức cuộc họp trong Bitrix24

Bạn có thể tìm hiểu cách tạo cuộc họp trong bài viết – Tạo cuộc họp trong Bitrix24 .

Cách bắt đầu cuộc họp #

Đi tới phần Thời gian và Báo cáo > Cuộc họp và Tóm tắt. Ở bên phải của bạn, có các bộ lọc sẽ giúp bạn tìm thấy cuộc họp cần thiết. Bạn có thể tìm kiếm cuộc họp theo tên, chủ sở hữu, giai đoạn, người tham dự hoặc dự án.

 meeting6.jpg

Nhấp vào tên của cuộc họp để mở.

meeting7.jpg

Bạn có thể Thêm chủ đề hoặc Thêm nhận xét bằng cách nhấp vào các nút tương ứng.

 meeting8.jpg

Tiếp theo, nhấp vào Nút bắt đầu cuộc họp khi tất cả những người tham dự đã sẵn sàng.

meeting9.jpg

Cách tổ chức cuộc họp #

Ở bên phải của bạn, thông tin chung về cuộc họp sẽ hiển thị: người tham dự, ngày giờ, giai đoạn, dự án mà cuộc họp được kết nối tới.

meeting10.jpg

Ở bên trái của bạn, là phần chương trình và biên bản.

Bạn có thể thêm các chủ đề vào chương trình trong cuộc họp. Ngoài ra, bạn có thể thêm nhiệm vụ và đặt người chịu trách nhiệm hoàn thành công việc đó.

Trong phần Tóm tắt sau họp (Minutes), bạn có thể ghi lại thông tin quan trọng.

meeting11.jpg

Bạn có thể chỉnh sửa chủ đề cuộc họp, xóa hoặc hoàn thành chủ đề cuộc họp khi nó đã được thảo luận. Ngoài ra, bạn có thể thêm chủ đề mới bằng cách nhấp vào nút Chủ đề bên ngoài chương trình làm việc.

 meeting14.jpg

Để kết thúc cuộc họp, hãy nhấp vào Chương trình buổi họp > Kết thúc cuộc họp.

cuộc họp12 .jpg

Tất cả các cuộc họp đều có trong cùng một danh sách. Chú ý đến Giai đoạn cuộc họp. Điều đó sẽ hữu ích nếu bạn có nhiều cuộc họp.

meeting13.jpg

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.