Lịch làm việc

Bạn có thể thêm ba loại lịch làm việc vào Bitrix24: lịch linh hoạt (flexible schedule)lịch theo ca (Shifts schedule) hoặc lịch cố định (fixed schedule). Để thêm lịch biểu mới, hãy nhấp vào Thời gian và báo cáo (Time and Reports) > Lịch làm việc (Work Schedules) > Thêm lịch biểu (Add Schedule).

boards1.png

Cách tạo lịch biểu linh hoạt #

Một nhân viên có lịch trình linh hoạt có thể bấm giờ vào xem bất cứ lúc nào. Thời lượng một ngày làm việc có thể hơn 24 giờ.

Chọn loại lịch biểu Linh hoạt, chỉ định Tiêu đề lịch biểu và chọn Khoảng thời gian báo cáo.

Ngay cả đối với một lịch biểu linh hoạt, bạn cũng cần chỉ định một khoảng thời gian báo cáo. Ví dụ: nếu bạn có nhân viên làm việc theo giờ, bạn có thể xem mỗi nhân viên đã làm việc bao nhiêu giờ vào cuối kỳ báo cáo.

Chọn nhân viên sẽ làm việc theo lịch trình này. Nếu bạn muốn một số nhân viên có lịch làm việc khác, hãy thêm họ vào danh sách ngoại lệ.

Trong phần Cho phép bấm giờ bắt đầu và kết thúc giờ làm, bạn có thể hạn chế nhân viên bấm giờ vào/ra trong trình duyệt web hoặc qua thiết bị di động.

Cách tạo lịch trình cố định #

Lịch biểu cố định cho phép thực hiện kiểm soát thời gian làm việc chặt chẽ hơn và theo dõi vi phạm lịch trình.

Chọn loại lịch biểu Cố định, chỉ định Tiêu đề lịch biểu và chọn Kỳ báo cáo. Các vi phạm trong lịch trình sẽ được theo dõi trong khoảng thời gian báo cáo đã chọn.

Chọn nhân viên sẽ làm việc theo lịch trình này.

Chỉ định giờ làm việc. Bạn cũng có thể chỉ định thời lượng nghỉ. Tổng thời gian trong ngày làm việc bằng khoảng thời gian giữa các giờ làm việc trừ đi thời gian nghỉ giải lao. Ví dụ: công ty của chúng tôi làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối với thời gian giải lao 1 giờ (tổng thời gian trong ngày làm việc – 8 giờ) từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Vào thứ Bảy, chúng tôi có một ngày làm việc rút ngắn.

Chọn Ngày lễ và cuối tuần.

Nếu bạn nhấp vào nút bánh răng và chọn một lịch biểu khác trong phần Sử dụng lịch, các ngày lễ và cuối tuần được chỉ định trong lịch biểu đã chọn sẽ tự động được thêm vào lịch biểu hiện tại. Ngoài ra, khi bạn cập nhật các ngày lễ và cuối tuần trong lịch trình đã chọn, chúng cũng sẽ được cập nhật trong lịch biểu hiện tại.

Cách tạo lịch làm việc theo ca #

Bạn cũng có thể tạo lịch làm việc theo ca. Bạn cần chỉ định tên ca làm việc, thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc và thời lượng nghỉ.

 shifts1.jpg

Lưu lịch và phân công ca cho nhân viên.

shifts2.jpg

Nếu một ca làm việc có màu xanh lục trong lịch trình, đó là một ca làm việc trong tương lai. Nếu nó màu đỏ, điều đó có nghĩa là một nhân viên đã bỏ ca làm việc. Nếu nó là màu vàng, điều đó có nghĩa là một nhân viên đã đến sớm hơn ca làm việc của anh ấy/cô ấy bắt đầu theo lịch trình (ví dụ: chuyển ca với đồng nghiệp của anh ấy/cô ấy). Trong trường hợp này, giám thị cần nhấp vào nút “ba chấm” > Thêm ca (Add shift) để phê duyệt. Nếu không, thời gian làm việc này sẽ không được tính.

shifts3.jpg

Kiểm soát thời gian làm việc #

Trong phần Theo dõi sự kiện (track events), bạn có thể chỉ định cách nhân viên của bạn sẽ bấm giờ vào/ra:

  • Bấm giờ vào và bấm giờ ra – nhân viên cần bấm giờ vào và ra theo cách thủ công.
  • Chỉ bấm giờ vào  – nhân viên cần bấm giờ vào theo cách thủ công. Nhân viên sẽ được tự động bấm giờ ra theo giờ làm việc đã chỉ định.

Trong phần Theo dõi vi phạm lịch biểu, hãy chọn lập lịch vi phạm mà bạn muốn theo dõi:

  • Bấm giờ vào và giờ ra – để theo dõi các vi phạm, hãy chỉ định thời gian nhân viên phải bấm giờ vào và ra ngoài. Nếu có hành vi vi phạm, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến những nhân viên cụ thể.
  • Giờ làm việc mỗi ngày – nếu nhân viên hết giờ làm và có ít hơn số giờ làm việc vượt quá giá trị đã chỉ định, một thông báo sẽ được gửi đến các nhân viên được chỉ định.
  • Khoảng thời gian tối đa để thay đổi thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc  – chỉ định khoảng thời gian mà nhân viên có thể thêm giờ vào làm việc của họ hoặc khấu trừ chúng khi cập nhật thời gian làm việc. Nếu một nhân viên thay đổi các thông số ngày làm việc và vượt quá khoảng thời gian này, một thông báo sẽ được gửi đến những nhân viên được chỉ định.
  • Số giờ làm việc thiếu tối đa cho kỳ báo cáo – cho Ví dụ, bạn có 40 giờ làm việc một tuần. Nếu bạn chỉ định rằng số giờ làm việc đang bị thiếu chạm mức tối đa cho phép cho kỳ báo cáo (trong trường hợp này là một tuần) không được quá 2 giờ, một nhân viên có thể làm việc trong 38 giờ và sẽ không ai nhận được thông báo về điều đó. Nhưng nếu anh ấy/cô ấy có 37 giờ làm việc vào cuối kỳ báo cáo, một thông báo sẽ được gửi đến những nhân viên cụ thể.

Thông báo về vi phạm cũng có thể được gửi tới người giám sát của nhân viên. Để sử dụng tùy chọn này, trước tiên hãy đảm bảo định cấu hình cấu trúc công ty của bạn.

Lịch làm việc theo ca có bổ sung một số cài đặt vi phạm.

 shifts4.jpg
  • Bắt đầu ca làm việc – chỉ định xem nhân viên của bạn có thể đến muộn trong ca làm việc không.
  • Bỏ lỡ ca làm việc – nếu một nhân viên bỏ ca làm việc, một thông báo sẽ được gửi đến những nhân viên được chỉ định.
  • Thời gian bắt đầu ca sớm tối đa (bù đắp) – chỉ định xem nhân viên của bạn có thể bắt đầu ca làm việc sớm hơn ca bắt đầu theo lịch trình không. Ví dụ, ca làm việc của một nhân viên bắt đầu lúc 9:00 nhưng họ được phép bắt đầu sớm hơn một giờ nếu cần. Do đó, nhân viên không nên bắt đầu ca làm việc sớm hơn 8 giờ.

Tùy chọn lịch làm việc chỉ dành cho người đăng ký gói Chuyên nghiệp (Professional). Tìm hiểu thêm – Bảng giá Bitrix24 Cloud.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.