Làm việc với biểu đồ Vắng mặt

Biểu đồ vắng mặt cho biết những nhân viên đang vắng mặt tại văn phòng của công ty vì lý do nghỉ phép, đi công tác hoặc bất cứ lý do gì.

Chọn một trong những hình thức vắng mặt phổ biến nhất – đi công tác, nghỉ sinh, nghỉ phép do bệnh, nghỉ không lương, nghỉ hàng năm, v.v.. Mỗi loại nghỉ được biểu thị bằng một màu riêng. Biểu đồ vắng mặt có thể hiển thị dữ liệu theo thang ba thời gian: trong ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.

Xin lưu ý rằng lưới hàng tháng không hiển thị thời gian nghỉ trong ngày để không lấn át biểu đồ với dữ liệu ít liên quan hơn.

Để xem nhanh thông tin chi tiết về lệnh nghỉ, hãy di chuyển con trỏ chuột qua lệnh nghỉ.

Ban đầu, biểu đồ vắng mặt chứa dữ liệu cho tất cả các nhân viên không có mặt. Nếu được yêu cầu, bạn có thể xem báo cáo về một bộ phận nhất định: chọn báo cáo đó trong danh sách thả xuống trên thanh công cụ ngữ cảnh. Để lọc dữ liệu theo loại vắng mặt, hãy sử dụng nút Đặt Loại vắng mặt trên thanh công cụ ngữ cảnh.

Cách thêm loại vắng mặt mới vào biểu đồ #

Chỉ những người dùng có quyền truy cập quản trị vào tài khoản Bitrix24 của bạn có thể quản lý phần biểu đồ Vắng mặt. Nhưng mỗi người dùng Bitrix24 có thể thêm sự vắng mặt của riêng mình thông qua lịch cá nhân (Lịch > Lịch của tôi > Thêm sự kiện mới > tình trạng rảnh/bận của người dùng = đang di chuyển (away) (thêm vào biểu đồ vắng mặt).

Hệ thống tự động cập nhật thông tin trong biểu đồ vắng mặt bằng cách sử dụng dữ liệu do lịch cá nhân cung cấp. Các mục nhập như vậy do người dùng thêm qua lịch cá nhân sẽ được đánh dấu bằng màu xám trung tính.

Lưu ý quan trọng: sự vắng mặt được quản trị viên Bitrix24 thêm thông qua tiện ích biểu đồ Sự vắng mặt sẽ không xuất hiện trong lịch cá nhân của người dùng.

Sự vắng mặt được phê duyệt và thêm vào Quy trình công việc ( quy trình kinh doanh) #

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, nghỉ thai sản, đi công tác, nghỉ ốm hoặc nghỉ không lương và cần được phê duyệt nhanh – không cần phải chờ đợi phê duyệt nữa, bạn chỉ cần gửi yêu cầu nghỉ phép ngay từ Activity Stream trên Bitrix24 của bạn:

Xin lưu ý rằng các quy trình kinh doanh có sẵn cho gói Tiêu chuẩn (Standard) & Chuyên Nghiệp (Professional).

Sau đây là cách thêm yêu cầu nghỉ phép: điền vào các trường bắt buộc sau – loại vắng mặt, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, nếu muốn, bạn cũng có thể thêm mô tả lý do nghỉ việc:

Sau khi tất cả nhân viên tham gia vào quy trình đã chấp thuận yêu cầu – yêu cầu này sẽ được gửi đến người dùng chịu trách nhiệm cuối cùng để hoàn tất quá trình phê duyệt. Khi yêu cầu nghỉ việc được chấp thuận và xác nhận – yêu cầu này sẽ tự động được thêm vào biểu đồ Vắng mặt (tìm hiểu thêm về quy trình phê duyệt nghỉ phép tại đây ).

Biểu đồ vắng mặt có sẵn cho người đăng ký gói Bitrix24 Professional.