Xuất tác vụ

Danh sách công việc có thể được xuất sang  Excel  hoặc  Outlook . Nhấp vào biểu tượng  Cài đặt ở góc bên phải phía trên danh sách và tìm tùy chọn Danh sách xuất.

Xuất tác vụ chỉ bao gồm chi tiết nhiệm vụ, các cuộc thảo luận về nhiệm vụ sẽ không được xuất. 

Xuất sang Excel

Bạn sẽ có thể để xuất chỉ nhóm trường mặc định . Hãy đảm bảo rằng bạn đã bật tất cả các trường mặc định bên trong cài đặt danh sách tác vụ (đã thêm tất cả các cột có sẵn vào danh sách) để xuất chúng.

Xuất sang Outlook

Bạn cần định cấu hình Bitrix24 & amp; Outlook xuất chỉ một lần, quá trình đồng bộ hóa sẽ được thực hiện tự động. Các trường sau được đồng bộ hóa giữa cả Outlook & amp; Bitrix24: tên tác vụ, mô tả, trạng thái, mức độ ưu tiên, người chịu trách nhiệm, thời hạn, ngày bắt đầu dự kiến.

Xin lưu ý rằng Outlook 2007 trở lên là bắt buộc đối với các tác vụ Bitrix24 để Outlook xuất.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.