Theo dõi thời gian tác vụ

Lập kế hoạch khối lượng tác vụ của nhân viên trong quản lý dự án cho phép bạn hoàn thành nhiều tác vụ hơn đúng hạn và xác định những tác vụ nào sắp quá hạn một cách nguy hiểm. Người giám sát có thể phân bổ lượng thời gian nên dành cho mỗi tác vụ và sau đó theo dõi thời gian thực tế đã dành để hoàn thành chúng. Báo cáo hàng tháng về thời gian dành cho các tác  vụ cho từng bộ phận và từng nhân viên có sẵn (đọc thêm về báo cáo Theo dõi Nguồn nhân viên ).

Theo dõi thời gian tác vụ có sẵn bên trong mỗi biểu mẫu tác vụ trong Bitrix24. Nó cho phép bạn thêm thời gian ước tính cần thiết cho mỗi tác vụ và tự động theo dõi thời gian thực tế của người dùng có trách nhiệm.

Đây là cách hoạt động:

  • Khi bạn tạo một công việc mới, hãy chuyển đến Thời gian Phần theo dõi (ẩn trong Thêm ):
  • Kích hoạt tùy chọn Theo dõi thời gian và thêm Thời gian lập kế hoạch tác vụ (thời gian ước tính cần thiết để người dùng thực hiện tác vụ):
  • Sau khi tác vụ được thêm vào, bạn sẽ thấy Start Time Tracker tùy chọn bên trong biểu mẫu tác vụ, nhấp vào biểu mẫu đó để bắt đầu theo dõi thời gian khi bạn bắt đầu thực hiện tác vụ. Bên trong tiện ích con bên phải, bạn sẽ tìm thấy Thời lượng – thời gian thực tế dành cho tác vụ được hệ thống & Ước tính – thời gian bạn dự định dành cho tác vụ đó. Giá trị trường Ước tính là thời gian bạn đã thêm vào biểu mẫu tác vụ Thời gian lập kế hoạch tác vụ. Trường Thời lượng sẽ tự động tổng hợp tất cả thời gian bạn đã dành cho tác vụ.Xin lưu ý rằng bạn cần nhấp vào tùy chọn Start Time Tracker mỗi khi bạn bắt đầu làm việc. và nhấp vào Tạm dừng mỗi khi bạn tạm dừng thực thi tác vụ để hệ thống có thể theo dõi chính xác thời gian thực tế mà bạn đã dành cho tác vụ.

Khi bạn thực hiện tác vụ khi bật tùy chọn Start Time Tracker , bạn sẽ thấy thời gian Thời lượng Thực tế \ Thời gian Ước tính bên trong thanh tác vụ.

Thời gian dành chotác vụ sẽ được hiển thị trong Thời gian đã trôi qua.  Phần này sẽ hiển thị những người dùng đã thực hiện tác vụ và thời gian trôi qua.

Nếu bạn quên nhấp vào Bắt đầu theo dõi thời gian hoặc đã làm việc bên ngoài văn phòng, bạn có thể thêm thời gian dành cho công việc theo cách thủ công với sự trợ giúp của tab Thêm trong Phần Thời gian đã trôi qua . Thời gian được thêm theo cách thủ công sẽ được hiển thị với dấu “!” Màu vàng ký tên.

Bạn có thể xóa hoặc chỉnh sửa bản ghi thời gian với sự trợ giúp của các biểu tượng nằm ở góc bên phải của dấu thời gian.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.