Tạo tác vụ

Tạo tác vụ  để lập kế hoạch và quản lý quy trình làm việc trong công ty của bạn.

Nhấp vào Tác Vụ> Tác vụ mới để tạo một công việc mới.

newtask1.jpg

Cài đặt tác vụ chung #

Trước tiên, bạn cần định cấu hình cài đặt tác vụ chung.

 newtask2.jpg

Bạn có thể tạo nhiệm vụ không chỉ trong phần Công việc . Chỉ cần nhấp vào nút bên cạnh mục menu Công việc .

Chỉ định tên tác vụ và mô tả.

Bạn có thể thêm danh sách kiểm tra Danh sách kiểm tra công việc là một loại “danh sách việc cần làm”, giúp đảm bảo tính nhất quán và đầy đủ khi thực hiện một công việc.

Kích hoạt Mức độ ưu tiên cao ở góc trên cùng bên phải để người có trách nhiệm hiểu rằng nhiệm vụ này là quan trọng và cần được hoàn thành càng sớm càng tốt.

Bạn có thể chỉ định thời hạn nhiệm vụ bằng cách nhập nó theo cách thủ công hoặc chọn một ngày trong lịch. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn lập kế hoạch thời gian và chọn thời điểm bắt đầu tác vụ, thời lượng tác vụ hoặc thời điểm hoàn thành tác vụ.

 newtask3.jpg

Vai trò trong tác vụ #

Có bốn vai trò trong các nhiệm vụ: Người chịu trách nhiệm, Người sáng tạo, Người tham gia và Người quan sát.

 newtask4.jpg
  • Người có trách nhiệm – một người người sẽ thực hiện một tác vụ và sẽ chịu trách nhiệm về việc thực hiện tác vụ đó.
  • Được tạo bởi – một người đã tạo ra tác vụ. Ngoài ra, người dùng này xác nhận rằng tác vụ đã hoàn thành.
  • Người tham gia – những người dùng có thể giúp Người chịu trách nhiệm hoàn thành tác vụ nếu cần. Họ có thể thực hiện các hành động tương tự như người chịu trách nhiệm.
  • Người quan sát – người dùng có thể quan sát công việc trong tác vụ, để lại nhận xét, nhận thông báo nhưng không thể tham gia vào thực hiện tác vụ này.

Các vai trò Người quan sát và Người tham gia có sẵn cho gói thương mại chỉ dành cho người đăng ký.

Nút” Tùy chọn “ #

Nhấp vào nút tùy chọn bên cạnh nút lập kế hoạch thời gian để cho phép người có trách nhiệm thay đổi thời hạn, bỏ qua các ngày cuối tuần và ngày lễ, phê duyệt nhiệm vụ khi hoàn thành, v.v.

newtask5.jpg

Cài đặt tác vụ bổ sung #

Nhấp vào Thêm để định cấu hình cài đặt bổ sung.

newtask6.jpg

Tại đây, bạn có thể:

Bạn có thể tìm thấy tác vụ được liên kết với phần tử CRM trong phần Hoạt động của thẻ phần tử CRM và trong phần Hoạt động của CRM.

Ngoài ra, bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh và thẻ.

Sau đó chỉ cần nhấp vào Thêm công việc để tạo tác vụ mới

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.