Sự phụ thuộc của tác vụ

Sự phụ thuộc của tác vụ là mối quan hệ giữa các tác vụ xác định thứ tự các hoạt động cần được thực hiện, hay nói cách khác là tác vụ nào là chính và tácvụ nào phụ thuộc.

Bạn có thể đặt sự phụ thuộc của tác vụ bên trong biểu mẫu chi tiết nhiệm vụ hoặc chỉ cần kéo và thả dòng phụ thuộc giữa các tác vụ bên trong chế độ xem tác vụ Biểu đồ Gantt .

Tất cả bốn loại phụ thuộc phổ biến nhất là được hỗ trợ:

1. Kết thúc để Bắt đầu (FS) – Ví dụ: Đổ đầy xe, trước khi lên đường

2. Bắt đầu để Bắt đầu (SS) – Ví dụ: Việc đào phải bắt đầu, trước khi bạn bắt đầu đặt ống

3. Kết thúc để Kết thúc (FF) – Ví dụ: Việc lát nền phải được hoàn thành trước khi có thể hoàn thành việc sơn kẻ vạch

4. Bắt đầu đến Kết thúc (SF) – Ví dụ: Cha mẹ phải trở lại và bắt đầu chăm sóc con cái của họ một lần nữa, trước khi người giữ trẻ được phép hoàn thành công việc và rời đi.

Điều quan trọng là bạn phải đặt Bắt đầu và/hoặc Kết thúc Ngày cho công việc của bạn nếu bạn muốn sử dụng phần phụ thuộc, nếu không Bitrix24 sẽ không cho phép bạn tạo chúng.

Cách hoạt động #

Xác định tác vụ mà sự thay đổi thời hạn ảnh hưởng đến thực hiện các tác vụ khác. Đặt phụ thuộc giữa chúng. Trong trường hợp này, bạn có thể thay đổi ngày của tác vụ chính và ngày của tác vụ phụ thuộc sẽ được chuyển tự động.

Cách đặt phụ thuộc vào nhiệm vụ #

Nếu bạn trỏ chuột vào tác vụ trong Biểu đồ Gantt, bạn sẽ thấy 2 vòng tròn ở mỗi bên của tác vụ – để thiết lập các yếu tố phụ thuộc, hãy nhấp vào một tác vụ Bắt đầu hoặc Ngày kết thúc  kéo nó (để một đường chấm chấm sẽ xuất hiện) sang một tác vụ khác Bắt đầu hoặc Ngày kết thúc .

Nói cách khác, tác vụ bạn kéo dòng từ đó được xác định là tác vụ chính ( chính) tác vụ và tác vụ có dòng được kéo đến trở nên phụ thuộc. Nếu bạn thay đổi ngày cho tác vụ chính, ngày tác vụ phụ thuộc sẽ tự động được chuyển. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi ngày của tác vụ phụ thuộc – điều đó sẽ không ảnh hưởng đến ngày của tác vụ chính.

Việc thay đổi thời hạn của tác vụ không liên quan đến các tác vụ phụ thuộc và được thực hiện riêng biệt.

Một tác vụ có thể được kết nối với một số tác vụ khác. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ kiểm tra xem kết nối mới có ảnh hưởng đến các phần phụ thuộc hiện có hay không. Nếu lôgic kết nối mới xung đột với các phần phụ thuộc hiện có, kết nối này sẽ không được thiết lập và bạn sẽ gặp lỗi sau: “Không cho phép liên kết hình tròn “.

Để xóa phần phụ thuộc hiện có – đặt con trỏ vào kết nối phần phụ thuộc và nhấp vào Xóa :

Gói miễn phí cho phép bạn có tối đa 5 phần phụ thuộc giữa các nhiệm vụ. Các tác vụ nâng cao khả dụng cho người đăng ký gói thương mại Bitrix24 .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.