Hiệu quả Tác Vụ

Tính năng này chỉ dành cho người đăng ký gói thương mại .

Mức độ hiệu quả của bạn là bao nhiêu?

hiệu quả1.png

Bitrix24 theo dõi tất cả các tác vụ được giao để đo lường bao nhiêu trong số chúng đã được hoàn thành đúng thời hạn và không bị phản đối.

Chỉ báo hiệu quả cung cấp cho bạn một số lợi ích. Đầu tiên, nó giúp bạn hiểu hiệu suất của cá nhân và nhóm. Thứ hai, bất kỳ thứ gì được đo lường đều dễ dàng cải thiện hơn. Cuối cùng, bạn có thể căn cứ KPI của mình vào chỉ số này và đưa ra quyết định thông minh về người được thăng chức và nhận thưởng.

Cách làm việc với báo cáo hiệu quả #

Trước tiên, hãy định cấu hình khoảng thời gian báo cáo trong bộ lọc phía trên các khối báo cáo.

Hiệu quả của tôi – chỉ báo hiệu quả tác vụ cá nhân của bạn.

Công việc đã hoàn thành –  số lượng tác vụ đã hoàn thành trong kỳ báo cáo.

Nhiệm vụ bị phản đối – số lượng tác vụ quá hạn.

Xin lưu ý rằng các tác vụ, nơi bạn có vai trò chịu trách nhiệm hoặc vai trò tham gia đều được tính.

Tổng số đang thực hiện – tổng số công việc được chỉ định và tác vụ đã hoàn thành  trong khoảng thời gian báo cáo.

Xin lưu ý người tạo và người chịu trách nhiệm phải khác (người dùng khác) để tác vụ được tính.

Hiệu quả được tính theo công thức:

Hiệu quả = 100 – ( Các tác vụ bị phản đối / Tổng số đang thực hiện trong kỳ báo cáo ) * 100

Cách xem hiệu quả của nhân viên của tôi #

Người giám sát có thể xem hiệu quả của nhân viên trong phần Giám sát .

hiệu quả2.png

Nếu bạn là người quản lý một dự án, bạn có thể xem hiệu quả tác vụ dự án trong phần Dự án .

hiệu quả3.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.