Giám Sát Tác Vụ

Bitrix24 cho phép bạn kiểm tra tải tác vụ nhóm của mình theo các cách khác nhau:

giám sát1.png

Tab Giám sát có sẵn cho các trưởng bộ phận và cho phép kiểm tra tải tác vụ của cấp dưới.

Xin lưu ý rằng bạn cần định cấu hình Cấu trúc công ty  trước tiên để truy cập phần Giám sát . Ngoài ra, phần này chỉ dành cho người đăng ký gói thương mại .

Các tác vụ được chia thành 4 cột chính dựa trên về vai trò của người dùng trong tác vụ.

  • Có trách nhiệm: người dùng được liệt kê trong một công việc với tư cách là người có trách nhiệm
  • Hỗ trợ: người dùng được liệt kê trong tác vụ với tư cách là người tham gia
  • Đặt: tác vụ mà người dùng đã tạo
  • Sau: người dùng được liệt kê trong tác vụ với tư cách là người quan sát

Trang hiển thị số lượng tác vụ chung cho mỗi người dùng trong mỗi cột và; số lượng tác vụ cần chú ý (bộ đếm màu đỏ).

Ngoài ra, bạn có thể xem hiệu quả tác vụ của nhân viên tại đây.

Nhấp vào bộ đếm công việc để mở danh sách công việc của người dùng.

giám sát2.png

Tại đây, bạn có thể xem danh sách tác vụ của người dùng . Bạn có thể sử dụng bộ lọc để chỉ xem một số tác vụ cụ thể.

giám sát3.png

Có một cách nữa để xem danh sách công việc của người dùng. Bạn có thể mở trang hồ sơ của nhân viên và nhấp vào Tác Vụ.

giám sát4.png

Quản trị viên cũng có thể xem tác vụ của các nhân viên khác.

Mở Phần tác vụ > nhấp vào trường tìm kiếm > Thêm trường> Tham số tác vụ .

giám sát1.png

Chọn Hiển thị các tác vụ mà tôi không tham gia .

giám sát2.png

Các bài viết được đề xuất

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.