Báo cáo Chuẩn trong Tác vụ

Bitrix24 có bộ báo cáo sẵn sàng sử dụng. Các báo cáo tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để theo dõi hiệu suất của nhân viên, sự tham gia của họ vào các dự án, v.v.

Bạn có thể tìm thấy các báo cáo này trong phần Tác vụ >  Báo cáo .

standardreports1.png

Tham gia vào các dự án #

Báo cáo này cho biết một nhân viên có bao nhiêu tác vụ trong mỗi dự án và thời gian là bao nhiêu. chi cho các tác vụ này. Sử dụng bộ lọc để chọn các dự án sẽ được thêm vào báo cáo.

standardreports2.png

Tác vụ trong tháng này #

Báo cáo này hiển thị danh sách các tác vụ cần phải hoàn thành. tháng. Báo cáo bao gồm các tác vụ đang thực hiện, đang chờ xử lý, đã hoàn thành, hoãn lại và quá hạn. Ngoài ra, báo cáo này cho biết thời điểm tác vụ được tạo và cạnh tranh, thời hạn tác vụ, ngày bắt đầu và mức độ ưu tiên.

 standardreports3.png

Báo cáo Hiệu quả #

Sử dụng báo cáo này để đánh giá hiệu quả của mỗi nhân viên trong khoảng thời gian xác định. Báo cáo cho biết số lượng tác vụ mới, tác vụ đang thực hiện và tác vụ đã hoàn thành cũng như các trường để đánh giá hiệu quả của nhân viên:

  • Quá hạn – phần trăm tác vụ quá hạn trong tổng số tác vụ đang thực hiện.
  • Đánh giá – phần trăm tác vụ có điểm từ tổng số tác vụ đang thực hiện.
  • Hiệu quả – phần trăm tác vụ có điểm tích cực từ tổng số tác vụ đang thực hiện.

Tác vụ của tháng trước #

Báo cáo này hiển thị số lượng tác vụ trong tháng trước và tất cả thông tin về các tác vụ này (Tên, Người chịu trách nhiệm, Mức độ ưu tiên, Trạng thái, Thời gian đã sử dụng, Điểm).

Sử dụng bộ lọc để xem các tác vụ với các trạng thái khác nhau.

 standardreports5.png

Theo dõi tài nguyên tác vụ #

Báo cáo này hiển thị danh sách các tác vụ được thực hiện trong một dự án, bộ phận hoặc toàn công ty trong kỳ báo cáo và thời gian đã sử dụng.

 standardreports6.png

Theo dõi nguồn nhân viên #

Sử dụng báo cáo này để xem mỗi nhân viên mất bao lâu để hoàn thành tác vụ với tùy chọn theo dõi thời gian được bật. Báo cáo có thể được chia nhỏ theo các dự án.

standardreports7.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.