Yêu cầu chung và cấu hình dòng công việc

Xin lưu ý rằng công việc chỉ dành cho người đăng ký Bitrix24 Standard gói & Professional. Bạn không thể có nhiều hơn 2 dòng công việc chạy đồng thời cho cùng một phần tử cùng một lúc (ví dụ: không quá 2 dòng công việc Dòng hoạt động cùng một lúc).

Cấu hình Quy trình làm việc #

Không giống như các mẫu quy trình làm việc đặt trước khác trong Bitrix24, đây là một biểu mẫu yêu cầu đơn giản mà bạn có thể gửi cho bất kỳ nhân viên nào.

Cấu hình (Configuration): Bitrix24 quản trị viên có thể sử dụng tùy chọn Cài đặt (Setting) để cấu hình quy trình làm việc:

– đặt quy ước công việc sẽ được hiển thị trong dòng hoạt động:

– đặt quyền truy cập cho nhân viên Bitrix24 – Chuột vào công việc quy định tên (name) > cài đặt (settings):

Trang” chỉnh sửa quy trình làm việc” (“edit workflow”) sẽ được mở – mở vào phần truy cập:

Các tùy chọn mới cũng có could be added to the current job (New fields can also be added to the workflow): nhấn vào “công việc của các trường” (“workflow fields”):

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa các hiện trường hoặc thêm mới các trường :

Trong biểu mẫu trường mới, bạn nên:

  • đặt tên cho trường mới;
  • chọn loại trường (chuỗi, tệp, ngày, số, danh sách, v.v.);
  • bạn cũng có thể đặt trường là bắt buộc (biểu mẫu sẽ không được gửi cho đến khi nó được điền), nhiều (trường có thể có nhiều giá trị):

Sau khi trường mới được thêm vào – nó sẽ xuất hiện trong công việc dòng mẫu (yêu cầu):

 

Các điều kiện và quy tắc làm việc theo quy định cũng có thể được điều chỉnh:

– sử dụng biểu tượng “quy trình kinh doanh” trong công việc quy định trang:

– nhấn vào dòng công việc tên trong trang mẫu kinh doanh:

– trang chỉnh sửa quy trình mẫu sẽ được mở – tại đây bạn có thể chỉnh sửa quy trình với sự trợ giúp của m enu bên phải:

 

Vui lòng đọc Khóa đào tạo (Training Course) của chúng tôi để biết thêm thông tin tin tức về việc tạo quy trình kinh doanh.

Hoạt động của dòng công việc Yêu cầu chung #

Bạn sẽ cần điền vào các trường bắt đầu sau – tiêu đề (title) và yêu cầu được gửi đến (sent request to), nếu muốn, bạn cũng có thể thêm mô tả và mức độ ưu tiên: 

Nhân viên mà bạn đã giải quyết yêu cầu của mình sẽ nhận được yêu cầu ngay lập tức với tab “từ thay đổi” (“refuse”) hoặc “chấp nhận” (“accept”):

 

Sau khi người dùng chịu trách nhiệm về các yêu cầu chấp nhận nó, công việc được cập nhật ngay lập tức trong Luồng hoạt động với trạng thái “đã hoàn thành” (“completed”):

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.