Tùy chọn dòng công việc

Khi tạo dòng công việc mới, trước tiên bạn cần định cấu hình các tùy chọn của nó.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa dòng công việc hiện có, hãy chọn dòng đó trong Dòng công việc trong phần Luồng hoạt động (Workflows in Activity Stream) > nhấp vào Tác vụ (Actions) > Thay đổi tùy chọn quy trình làm việc (Change workflow preferences).

workflowpreferences1.png

Tùy chọn quy trình làm việc được chia thành ba nhóm (tab): Cài đặt (Settings), Tiêu đề (Titles) và Truy cập (Access).

Cài đặt #

Tại đây, bạn có thể định cấu hình:

  • Tên quy trình làm việc
  • Mô tả quy trình làm việc – tại đây, bạn có thể cung cấp thêm thông tin về quy trình làm việc
  • Sắp xếp – giá trị “sắp xếp” càng nhỏ, dòng công việc cao hơn trong danh sách các dòng công việc có sẵn
  • Hình ảnh – cái này hình ảnh sẽ được hiển thị bên cạnh tên dòng công việc trong danh sách các dòng công việc có sẵn.

Tiêu đề #

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa phụ đề cho các mục và phần quy trình công việc. Ví dụ: nếu quy trình làm việc được sử dụng để phê duyệt tài liệu, bạn có thể thay đổi Thêm phần tử (Add Element) thành Thêm tài liệu (Add Document).

 workflowpreferences3.png

Truy cập #

Trong tab Truy cập (Access ), bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào quy trình làm việc cho nhóm, người dùng hoặc phòng ban.

 workflowpreferences4.png

Tác vụ #

Nếu bạn đang chỉnh sửa quy trình làm việc hiện có, có nút Tác vụ (Actinos) ở góc trên cùng bên phải.

 workflowpreferences5.png

Bạn có thể:

  • Xóa quy trình công việc ow.
  • Sao chép quy trình công việc – cùng một quy trình công việc sẽ được thêm vào danh sách Quy trình công việc trong Luồng hoạt động nhưng với một (sao chép) bổ sung.
  • Định cấu hình các trường dòng công việc.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.