Thêm trường dòng công việc mới

Bạn có thể thêm trường dòng công việc mới bằng cách nhấp vào Dòng công việc (Workflows) > Dòng công việc trong Dòng hoạt động (Workflows in Activity Stream) > chọn dòng công việc > Tác vụ (Actions) > Tùy chỉnh trường (Customize fields).

Tại đây, bạn sẽ thấy tất cả các trường của dòng công việc đã chọn. Để thêm trường mới, hãy nhấp vào nút Thêm trường (Add Field) ở góc trên cùng bên phải.

customfields2.png

Hoàn thành biểu mẫu trường mới.

  • Tên – đó là tham số bắt buộc duy nhất.
  • Chỉ định xem bạn có muốn trường này là Bắt buộc hoặc Nhiều .
  • Chọn trường Loại và chỉ định Giá trị mặc định của trường đó . Tùy thuộc vào loại trường đã chọn, có thể có một số tham số bắt buộc khác. Ví dụ: nếu bạn chọn loại Tiền, bạn cũng cần chỉ định đơn vị tiền tệ.
  • Sắp xếp – loại nhỏ hơn là giá trị “sắp xếp”, thì trường trong danh sách trường càng cao.
  • Nếu bạn tắt Hiển thị ở dạng vật phẩm mới và Hiển thị trong các tùy chọn chỉnh sửa biểu mẫu mục, trường này sẽ bị ẩn. Bạn có thể cần nó nếu chỉ muốn sử dụng các giá trị mặc định trong quy trình làm việc.
  • Nếu bạn bật Chỉ đọc (biểu mẫu mục mới) và Tùy chọn chỉ đọc (biểu mẫu chỉnh sửa mục), người dùng khởi chạy quy trình làm việc sẽ có thể xem giá trị trường, nhưng sẽ không thể chỉnh sửa nó.
  • Nếu bạn bật tùy chọn Hiển thị trường khi tạo liên kết mục danh sách, trường này sẽ được hiển thị khi thêm liên kết đến một mục vào thông báo Luồng hoạt động.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.