Quy trình làm việc trong nguồn cung cấp dữ liệu

Quy trình làm việc có sẵn cho Standard và Professional người đăng ký gói .

Bạn có thể chạy một số quy trình công việc ngay từ Luồng hoạt động.

 activityworkflows1.png

Có năm quy trình làm việc:

  • Phê duyệt nghỉ việc (Leave Approval) – yêu cầu nghỉ việc nhanh chóng mà không cần giấy tờ. Các yêu cầu đầu tiên được phê duyệt bởi (các) trưởng bộ phận và sau đó được gửi đi xử lý bởi một trưởng phòng nhân sự. Tất cả những gì bạn cần làm là điền vào các trường thông tin liên quan cho việc xin nghỉ của bạn và thông báo sẽ được gửi khi đơn nghỉ được chấp thuận hoặc từ chối.Đọc thêm trong bài viết – Phê duyệt từ chối .
  • Chuyến công tác (Business Trip) – phê duyệt chuyến công tác và được xử lý hoàn toàn với quy trình làm việc này. Quá trình phê duyệt đi lên hệ thống phân cấp công ty và sau đó kế toán xử lý tài liệu. Bạn sẽ nhận được thông báo khi quá trình phê duyệt được tiến hành.Đọc thêm trong bài viết – Chuyến công tác .
  • Yêu cầu chung (General requests) – gửi bất kỳ loại yêu cầu nào đến nhân viên mà bạn chỉ định.Đọc thêm trong bài viết – Yêu cầu chung .
  • Yêu cầu mua hàng (Purchase requests) – tạo một yêu cầu mua hàng và gửi nó để phê duyệt. Bao gồm thông tin và tài liệu liên quan đến việc mua hàng.Đọc thêm trong bài viết – Yêu cầu mua hàng .
  • Báo cáo chi phí (Expense report) – gửi báo cáo chi phí để được phê duyệt thông qua cơ cấu công ty.Đọc thêm trong bài viết – Báo cáo chi phí .

Ngoài ra, bạn có thể tạo quy trình làm việc mới bằng cách nhấp vào Dòng công việc (Workflows) > Dòng công việc trong Dòng hoạt động (Workflows in Feed) > Tạo mới (Create new). Bật tùy chọn Hiển thị trong Luồng hoạt động (Show in Feed) nếu bạn muốn luồng công việc này khả dụng trong Luồng hoạt động.

activityworkflows2.png

Trong Dòng công việc (Workflows) > Nhiệm vụ Dòng công việc (Workflow Tasks), người dùng có thể xem danh sách các bài tập yêu cầu phản ứng của họ. Bộ đếm bên cạnh phần Quy trình công việc (Workflows) hiển thị số lượng quy trình công việc cần bạn chú ý:

Đọc thêm trong bài viết – Làm việc với quy trình công việc .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.