Hành động của tôi trong quy trình kinh doanh

Hành động của tôi cho phép bạn lưu các hành động/cấu trúc đã đặt và sử dụng lại.

Khối này cũng hữu ích để sao chép các hành động bên trong mẫu quy trình nghiệp vụ. Chỉ cần kéo và thả các thao tác cần thiết vào đó và sau đó chúng có thể được sử dụng lặp đi lặp lại bằng cách kéo trở lại khu vực làm việc của trình thiết kế quy trình nghiệp vụ.

Các hành động đã thêm vào khối này được lưu cùng nhau với mẫu và có thể được sử dụng lại để chỉnh sửa tiếp theo.

Xin lưu ý rằng tất cả các tư vấn và hỗ trợ về thiết lập quy trình kinh doanh đều do đối tác địa phương của Bitrix24 .