Chỉnh sửa luồng công việc đã định cấu hình

Khi bạn đã định cấu hình luồng công việc trong Luồng hoạt động, bạn vẫn có thể chỉnh sửa các thông số sau:

  • Định cấu hình người dùng tham gia vào luồng công việc (ví dụ: người dùng chấp thuận yêu cầu nghỉ việc)
  • Thay đổi quyền truy cập cho quy trình làm việc
  • Chỉnh sửa điều kiện quy trình làm việc

Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn cấu hình quy trình làm việc trong Dòng công việc -> Dòng công việc trong Dòng hoạt động:

 Định cấu hình người dùng tham gia vào quy trình làm việc Mở quy trình làm việc, đi tới Tác vụ -> Định cấu hình quy trình làm việc:

 Mở tùy chọn quy trình làm việc và chọn Hằng số:

 Chọn người dùng tham gia vào các bước phê duyệt thực thi quy trình công việc:

Quyền truy cập dòng công việc #

Mở Dòng công việc -> Dòng công việc trong Dòng hoạt động – Mở dòng công việc bạn muốn chỉnh sửa, bắt đầu thành. Tác vụ -> Thay đổi tùy chọn quy trình làm việc:

 Đi tới phần Truy cập – Tại đây bạn có thể thêm hoặc xóa người dùng; chọn cấp độ truy cập cho chúng: 

Chỉnh sửa dòng công việc #

Nếu bạn muốn tùy chỉnh dòng công việc, dòng công việc Activity Stream; trình chỉnh sửa trực quan có sẵn. Mở dòng công việc -> Dòng công việc trong Dòng hoạt động – Mở dòng công việc bạn muốn chỉnh sửa, đi tới tác vụ -> Định cấu hình Dòng công việc, mở menu hành động dòng công việc và chọn chỉnh sửa:

 Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa mẫu quy trình kinh doanh (quy trình làm việc):

Đọc thêm về Trình chỉnh sửa trực quan quy trình nghiệp vụ tại đây . Xin lưu ý rằng tất cả các tư vấn và hỗ trợ về thiết lập quy trình kinh doanh đều do  đối tác địa phương của Bitrix24 cung cấp độc quyền.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.