Phân tích CRM

Mọi chủ sở hữu doanh nghiệp đều có thể cho bạn biết rằng bạn cần theo dõi sát sao để doanh nghiệp của mình hoạt động trơn tru. Điều quan trọng là phải phân tích kênh bán hàng, hiệu suất của nhân viên, xu hướng bán hàng, v.v.

Trong Bitrix24, bạn có thể nhận được tất cả thông tin cần thiết trong phần Phân tích CRM .

Tùy chọn này chỉ dành cho người đăng ký gói thương mại .

 crmanalytics1.png

Cách thức hoạt động #

Ưu điểm chính của báo cáo CRM Analytics là bạn có thể lọc báo cáo theo bất kỳ trường nào, ngay cả theo trường tùy chỉnh.

 crmanalytics2.png

Ví dụ: bạn có thể tạo báo cáo riêng cho các giao dịch yêu cầu phân phối.

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào bất kỳ giá trị nào, chẳng hạn như số lượng khách hàng tiềm năng đang hoạt động và Bitrix24 sẽ hiển thị danh sách các khách hàng tiềm năng đó.

 crmanalytics3.png

Nhấp vào CRM Nút Analytics trong trình đơn chính. Báo cáo được chia thành hai nhóm chính: Phân tích khách hàng tiềm năng và Doanh số bán hàng .

crmanalytics4.png

Tất cả các báo cáo khác hiện đang được phát triển. Chúng sẽ có sau.

Phân tích khách hàng tiềm năng #

Nhấp vào Tất cả để theo dõi cách khách hàng tiềm năng chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác và để đánh giá hiệu suất của nhân viên.

Phễu khách hàng tiềm năng hiển thị số lượng khách hàng tiềm năng đã trải qua mỗi trạng thái. Di con trỏ qua cột để xem thông tin bổ sung – số lượng khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi, lượng khách hàng tiềm năng và thời gian khách hàng tiềm năng ở trạng thái này.

 crmanalytics5.png

Trong phần này, bạn có thể cũng xem tổng lượng khách hàng tiềm năng được chuyển đổi, thời gian trung bình (khoảng thời gian trôi qua từ khi tạo khách hàng tiềm năng đến khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng) và tỷ lệ chuyển đổi (phần trăm khách hàng tiềm năng đã được chuyển đổi thành công).

Trong kênh khách hàng tiềm năng có bảng Hiệu suất của nhân viên . Trong bảng này, bạn có thể xem mỗi nhân viên có bao nhiêu khách hàng tiềm năng đang hoạt động, được chuyển đổi và khách hàng tiềm năng cũng như tỷ lệ khách hàng tiềm năng bị mất và chuyển đổi.

crmanalytics6.png

Báo cáo Tất cả có tính đến tất cả các khách hàng tiềm năng (ban đầu và lặp lại). Bạn có thể xem các báo cáo riêng biệt cho khách hàng tiềm năng ban đầu và khách hàng tiềm năng lặp lại bằng cách nhấp vào các nút tương ứng.

 crmanalytics7.png

Phân tích bán hàng #

Trong phần Bán hàng , bạn có thể xem các báo cáo giúp theo dõi quá trình bán hàng bắt đầu từ trạng thái “khách hàng tiềm năng mới” và kết thúc với giai đoạn “đã giành được thỏa thuận”.

Báo cáo Kênh bán hàng kết hợp phễu khách hàng tiềm năng  và kênh thỏa thuận.

crmanalytics8.png

Có hai loại kênh: Chuẩn và Có Chuyển đổi. Đọc thêm về các loại này trong bài viết – Sự khác biệt giữa Kênh bán hàng “Chuẩn” và “Có chuyển đổi” .

Di con trỏ qua một cột để xem thông tin bổ sung – số lượng thỏa thuận, tỷ lệ chuyển đổi, số tiền giao dịch và thời gian thỏa thuận duy trì ở giai đoạn này.

Cuộn xuống để xem Bảng hiệu suất của nhân viên . Nó sẽ giúp bạn đánh giá hiệu quả của nhân viên liên quan đến việc làm việc với khách hàng tiềm năng và thỏa thuận.

 crmanalytics9.png

Báo cáo Xu hướng bán hàng cho biết số tiền giao dịch thay đổi như thế nào trong kỳ báo cáo đã chọn. Nó cũng giúp so sánh số lượng giao dịch lặp lại và giao dịch ban đầu.

crmanalytics10.png

Báo cáo So sánh giúp bạn so sánh tổng số lượng giao dịch trong một khoảng thời gian báo cáo với tổng số giao dịch trong khoảng thời gian báo cáo trước đó.

 crmanalytics11.png

Ví dụ: bạn đã bắt đầu chiến dịch tiếp thị kéo dài 1 tháng và bạn muốn so sánh tổng số tiền giao dịch trước và sau chiến dịch này . Bạn chỉ cần chọn Tháng làm khoảng thời gian báo cáo > chọn một tháng và một năm > Bitrix24 sẽ xây dựng một báo cáo hiển thị kết quả cho tháng đã chọn và cho tháng trước đó.

Có một số giới hạn về số lượng phần tử trong báo cáo. Đọc thêm trong bài viết – các giới hạn của CRM Analytics .