Tổng quan về Company Drive

Bất kỳ công ty nào cũng có một số tệp hoặc tài liệu được hầu hết mọi nhân viên sử dụng.

Company Drive là một thư viện tài liệu được chia sẻ của một công ty, chứa tất cả các tệp mà công ty muốn để cung cấp cho tất cả nhân viên.

Thêm tệp hoặc thư mục vào Drive công ty #

Nhấp vào nút Thêm ở góc trên cùng bên phải.

companydrive1.png

Tải tệp lên từ máy tính của bạn hoặc thêm một thư mục mới. Ngoài ra, bạn có thể tạo tệp mới bằng Google Documents, MS Office Online, Office365 hoặc các ứng dụng dành cho máy tính để bàn của mình.

Để tạo tài liệu trong Google Documents, MS Office Online hoặc Office365, bạn cần có tài khoản trong dịch vụ đã chọn.

Sắp xếp tệp và thư mục #

Bạn có thể chọn kiểu sắp xếp và xem:

  • Chọn cách sắp xếp tài liệu và thư mục (theo ngày thay đổi, theo ID, tên hoặc theo kích thước).
  • Chọn chế độ xem tài liệu và thư mục (danh sách, ô hoặc ô lớn).

Cấu hình quyền truy cập #

Bạn có thể cấu hình các quyền truy cập khác nhau đối với các tệp được chia sẻ cho những người dùng khác nhau.

Theo mặc định, Quản trị viên có toàn quyền truy cập và Người dùng khác có quyền truy cập để chỉnh sửa tài liệu và tệp.

Bạn có thể cấu hình quyền truy cập vào toàn bộ ổ đĩa hoặc từng tệp và thư mục riêng lẻ.

Tùy chọn chia sẻ cho một tệp hoặc thư mục riêng lẻ có thể được định cấu hình bằng CRM +, Chỉ những người đăng ký gói Project +, Standard và Professional .

companydrive3.png

Chọn nhân viên, nhóm làm việc hoặc toàn bộ bộ phận và định cấu hình quyền truy cập.

companydrive4.png

Lưu ý rằng nhân viên có bất kỳ cấp độ truy cập nào cũng có thể tải xuống tệp. Nếu bạn chỉ muốn cấp quyền truy cập vào một tệp chứ không phải toàn bộ ổ đĩa, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công khai liên kết .

Mô tả quyền truy cập #

  • Đọc – chỉ cho phép xem nội dung ổ đĩa.
  • Thêm – cho phép xem và thêm tệp.
  • Chia sẻ – cho phép chia sẻ tệp. Quyền truy cập thực tế vô dụng nếu không được sử dụng như một phần bổ sung cho quyền truy cập khác. Ví dụ: cấp cho nhân viên của bạn quyền truy cập “Đọc” và “Chia sẻ”.
  • Chỉnh sửa – cho phép thực hiện tất cả các hành động bao gồm cả “Kết nối với Drive”, nhưng không cho phép cấu hình quyền truy cập và cài đặt.
  • Toàn quyền truy cập – cho phép thực hiện hoàn toàn tất cả các tác vụ.

Kết nối thư mục với ổ đĩa cá nhân (My Drive) #

Tùy chọn Kết nối với Drive khả dụng cho các tệp và thư mục Drive công ty, cho phép kết nối các tệp và thư mục đã chọn với Drive cá nhân của bạn (Ổ của tôi).

Bạn cần có quyền truy cập “Chỉnh sửa” để kết nối tệp hoặc thư mục Drive công ty với ổ đĩa cá nhân của bạn.

 companydrive5.png

Dung lượng lưu trữ của Company Drive phụ thuộc vào gói Bitrix24 của bạn.

Đọc thêm tại đây – Bitrix24 Gói và Giá .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.