Ổ đĩa, tệp tin & Quyền truy cập thư mục

Theo mặc định, Drive cá nhân chỉ khả dụng cho chủ sở hữu. Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào Drive của mình (tất cả các tệp tin; thư mục trên Drive) và các tệp riêng lẻ & trong Drive của tôi.

Cấu hình quyền truy cập Drive của tôi #

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào toàn bộ phần Drive cá nhân từ Cài đặt Drive của tôi (My Drive Settings) > Quyền truy cập (Access Permissions):

driveaccess1.png

Sử dụng tab Thêm để thêm người dùng, nhóm hoặc phòng ban vào danh sách. Nhấp vào Đọc để đặt cấp độ truy cập:

  • Đọc (Read)
  • Chỉnh sửa (Edit)
  • Chia sẻ (Share)
  • Toàn quyền truy cập (Full Access)
  • Thêm (Add) 

Nếu bạn muốn định cấu hình quyền mở rộng cho các tệp riêng lẻ & thư mục, vui lòng sử dụng tùy chọn Bật quyền mở rộng cho các tệp và thư mục riêng lẻ (Enable extended permissions for individual files & folders).

Quyền truy cập tệp hoặc thư mục #

Ngoài cài đặt truy cập Drive cá nhân chung, bạn có thể cấp thêm quyền truy cập vào từng tệp hoặc thư mục. Mở menu tệp hoặc thư mục & chọn Quyền truy cập (Access Permissions):

driveaccess3.png

Trình hướng dẫn cấu hình quyền truy cập sẽ hiển thị các cấp truy cập mặc định được cấu hình chính Drive của tôi kế thừa. Nhấp vào Thêm (Add) để thêm nhiều người dùng, nhóm hoặc phòng ban hơn. Bạn cũng có thể thay đổi cấp độ truy cập kế thừa cho người dùng, nhóm hoặc phòng ban.

driveaccess4.png

Chia sẻ #

Tùy chọn này có sẵn cho CRM +, Project +, Standard và Professional chỉ dành cho người đăng ký.

Nếu bạn cũng muốn tệp hoặc thư mục được kết nối với Drive của đồng nghiệp để họ không cần truy cập Hồ sơ của bạn (Profile) > Drive cá nhân của bạn mỗi lần truy cập tệp, hãy sử dụng tùy chọn Chia sẻ (Sharing).

 driveaccess5.png

Thêm người dùng, nhóm hoặc phòng ban & chọn cấp độ truy cập cho chúng.

driveaccess6.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.