Chỉnh sửa tài liệu trong Office 365: lỗi ủy quyền

Khi bạn cố gắng chỉnh sửa tài liệu trong Office 365, có thể xảy ra lỗi: Rất tiếc, chúng tôi đang gặp sự cố khi đăng nhập cho bạn:

office365error1.png

Vấn đề là bạn cần sử dụng tài khoản công việc ( xxxx@xxxx.onmicrosoft.com ) với đăng ký Office 365 for Business . Không thể sử dụng tài khoản cá nhân với đăng ký Office 365 for Home để chỉnh sửa tài liệu theo cách này.

Nếu bạn có tài khoản cá nhân với đăng ký Office 365 for Home và bạn muốn chỉnh sửa tài liệu trên đám mây, hãy chọn Tùy chọn chỉnh sửa trong MS Office Online .

 office365error2.png

Sau đó nhấp vào Chỉnh sửa tài liệu (Edit Document) > Chỉnh sửa trong trình duyệt (Edit in Browser).

office365error3.png

Chỉnh sửa tài liệu bằng MS Office Online.

office365error4.png

Đừng quên lưu tệp trong cửa sổ Bitrix24.