Tích Hợp Dữ Liệu (Data Integration) Từ Google

Tích hợp các dịch vụ của Google #

Nếu bạn kết nối tài khoản Bitrix24 của mình với các ứng dụng hoặc dịch vụ do các bên khác cung cấp, chẳng hạn như Google, một số Khách hàng nhất định Dữ liệu có thể được Google thu thập từ thiết bị của bạn. Bitrix24 xử lý dữ liệu người dùng của Google nhất quán với các chính sách của Google. Việc sử dụng thông tin nhận được từ API Gmail tuân theo Yêu cầu sử dụng có giới hạn của Google. Dữ liệu này có thể được thu thập tự động thông qua việc sử dụng các giao diện lập trình ứng dụng như Dịch vụ API của Google hoặc API của Gmail (OAuth) và có thể bao gồm:

  • Nội dung, siêu dữ liệu và thông tin liên quan email, sự kiện lịch Google và các tệp được lưu trữ khi bạn chọn đồng bộ hóa Ứng dụng của mình với Gmail, lịch và các dịch vụ lưu trữ đám mây (Google Drive);
  • Địa chỉ email trong Hộp thư đến và Đã gửi của bạn thư mục, khi bạn chọn đồng bộ hóa tài khoản Bitrix24 và Gmail với sổ địa chỉ của thiết bị; và
  • Dữ liệu khách hàng mà bạn gửi từ tài khoản Bitrix24 của mình tới Google hoặc dữ liệu bạn yêu cầu từ bất kỳ dịch vụ nào của Google, tự động hoặc theo cách khác. Lưu ý rằng, để phòng ngừa bảo mật, nếu bạn chọn kết nối tài khoản Bitrix24 của mình với các ứng dụng hoặc dịch vụ do Google cung cấp và bạn yêu cầu dữ liệu từ bất kỳ dịch vụ nào của Google, thông tin nhận dạng bạn hoặc thiết bị của bạn cũng có thể được gửi để xác thực yêu cầu. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập bất kỳ lúc nào.

Việc sử dụng thông tin nhận được từ API Gmail của ứng dụng sẽ tuân theo Yêu cầu sử dụng có giới hạn của Google .

Đồng bộ hóa hai chiều Bitrix24: #

  • Đồng bộ hóa hai chiều giữa Bitrix24 và Gmail có nghĩa là ngay cả khi bạn làm việc với email trong Gmail, bạn sẽ có bản sao của những email đó trong Bitrix24 CRM hoặc Webmail. Ngoài ra, bạn có thể gửi email trực tiếp từ bên trong Bitrix24 bằng Gmail khi tích hợp này được bật. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc tích hợp này, vui lòng xem bài viết này .
  • Lịch Đồng bộ hóa hai chiều giữa Bitrix24 và Google Calendars có nghĩa là tất cả các sự kiện được tạo trong Lịch Google sẽ được tự động đồng bộ hóa với lịch Bitrix24 và ngược lại. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc tích hợp này, vui lòng xem bài viết này .
  • Google Tài liệu: Google Tài liệu có thể được sử dụng trong tài khoản Bitrix24 để xem và chỉnh sửa tài liệu trực tuyến. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc tích hợp này, vui lòng xem bài viết này .

Lựa chọn dành cho Bạn #

Bạn luôn có thể chọn tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân hay không và lựa chọn đó sẽ không ngăn cản bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý, tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp một số thông tin cá nhân của mình, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn một số dịch vụ tích hợp của Google. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư khi tích hợp Google của chúng tôi.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.