Xóa nhóm làm việc/Di chuyển nhóm làm việc để lưu trữ

Nếu bạn không cần nhóm làm việc nữa, bạn có 2 tùy chọn để chọn:

  • Xóa Nhóm làm việc
  • Di chuyển đến Lưu trữ

Xóa nhóm làm việc #

Tùy chọn Xóa Nhóm sẽ xóa hoàn toàn nhóm làm việc. Bạn sẽ không thể khôi phục nó sau này.

Nếu bạn không chắc liệu mình có cần dữ liệu nhóm làm việc này trong tương lai hay không, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển nhóm làm việc để lưu trữ. Trong trường hợp này, tất cả dữ liệu nhóm làm việc đều được lưu.

Nếu bạn chắc chắn mình không cần dữ liệu nhóm làm việc nữa hoặc coi nhóm là rác, thì đây là cách bạn có thể xóa hoàn toàn khỏi hệ thống . Mở nhóm làm việc Tác vụ (Actions) > Xóa nhóm (Delete):

 deleteworkgroup1.png

Xác nhận hành động:

 deleteworkgroup2.png

Chỉ chủ sở hữu nhóm làm việc mới có thể xóa một nhóm làm việc. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu nhóm làm việc, vui lòng chuyển sang Chế độ quản trị để xóa nhóm làm việc.

Di chuyển một nhóm làm việc để lưu trữ #

Đôi khi khi dự án bị đóng hoặc nhóm làm việc không còn cần thiết nữa, chúng tôi phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc xóa nó hay lưu nó dưới dạng kho lưu trữ. Chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển tốt hơn các nhóm làm việc sang kho lưu trữ để giữ tất cả dữ liệu được lưu. & nbsp;

Đây là cách thực hiện: mở trình đơn Tác vụ (Actions) của nhóm làm việc & chọn Chỉnh sửa Nhóm làm việc (Edit Workgroup):

 archivegroup1.png

Nhấp vào Thêm và đánh dấu chọn Đã lưu trữ (Archived) trong phần loại nhóm làm việc:

archivegroup2.png

Khi nhóm được chuyển sang kho lưu trữ, tất cả dữ liệu được liên kết sẽ được di chuyển cùng với nhóm. Bạn luôn có thể tìm thấy & mở nhóm trong phần Nhóm làm việc (Workgroups). Chỉ cần sử dụng bộ lọc tìm kiếm Lưu trữ (Archive):

archivegroup3.png

Bạn có thể mở nhóm đã lưu trữ & điều hướng giữa nội dung của nó mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Các nhóm đã lưu trữ được đánh dấu bằng ký hiệu Nhóm lưu trữ (Archive Group) nằm bên cạnh tên nhóm:

 archivegroup4.png

Xin lưu ý rằng bạn luôn có thể di chuyển nhóm làm việc trở lại từ kho lưu trữ. Để làm điều đó, bạn cần nhấp vào nút bút chì bên cạnh tên nhóm làm việc:

 archivegroup5.png

Sau đó, nhấp vào Thêm (More) và chọn Đã lưu trữ (Archived) :

archivegroup6.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.