Quyền truy cập nhóm làm việc

Chỉ những người đăng ký gói thương mại mới có thể định cấu hình quyền truy cập nhóm làm việc/dự án.

Các quyền truy cập bên trong các nhóm làm việc của Bitrix24 có thể được nhóm lại theo 2 danh mục chính:

1. Vai trò của nhóm: tất cả các thành viên trong nhóm được chia thành 3 nhóm:

  • Chủ sở hữu nhóm: có toàn quyền truy cập vào nhóm làm việc.
  • Người kiểm duyệt nhóm: có quyền truy cập hạn chế do chủ sở hữu nhóm định cấu hình, nhưng có thể mời người dùng vào nhóm làm việc.
  • Thành viên nhóm: người dùng nhóm đơn giản với quyền truy cập do chủ sở hữu nhóm định cấu hình, không thể quản lý người dùng nhóm.

2. Cài đặt tính năng: sau khi vai trò giữa người dùng nhóm làm việc được xác định, chủ sở hữu nhóm có thể định cấu hình quyền truy cập của người dùng nhóm làm việc vào các công cụ. Bạn có thể tìm thấy cài đặt tính năng trong Tác vụ (Actions) > Quyền truy cập (Access permissions):

 groupaccess1.png

Truy cập vào & thư viện ảnh, tác vụ, hội thoại, tìm kiếm & wiki có thể được cấp trong phần này.

Xin lưu ý rằng quyền truy cập cho Lịch (Calendar), Drive & Danh sách (Lists) được định cấu hình riêng trong mỗi phần:

groupaccess2.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.