Nhóm làm việc và Dự án: Câu hỏi thường gặp

Công ty chúng tôi làm việc với nhiều dự án khác nhau. Làm cách nào để liên kết tất cả các nhiệm vụ, tin nhắn và tệp với một dự án cụ thể để tôi có thể chọn dự án và truy cập tất cả thông tin liên quan đến dự án này? #

Nếu bạn cần bắt đầu làm việc trên một dự án, bạn có thể tạo nhóm làm việc, chỉ mời vào nhóm làm việc này những nhân viên sẽ làm việc trong dự án, đặt nhiệm vụ cho họ, tải lên các tệp cần thiết. Nhóm làm việc giúp lưu trữ tất cả dữ liệu, tác vụ, tệp và tin nhắn ở một nơi. Bạn luôn có thể theo dõi nhiệm vụ nào đã được hoàn thành trong một nhóm làm việc cụ thể.

Bitrix24 bao gồm các nhóm làm việc và dự án. Sự khác biệt chính là dự án có ngày dự án. Không thể đặt nhiệm vụ trong dự án ngoài ngày dự án.

Do đó, nếu bạn cần chỉ định ngày dự án chính xác, hãy chọn loại Dự án (Project) của nhóm làm việc.

Đọc thêm về cách tạo nhóm làm việc hoặc dự án trong bài viết – Dự án (Projects) & nhóm làm việc trong Bitrix24 (workgroups in Bitrix24).

Sự khác biệt giữa nhóm làm việc và dự án là gì? #

Dự án là một trường hợp đặc biệt của nhóm làm việc. Sự khác biệt chính giữa dự án và nhóm làm việc là sự kết nối giữa thời hạn của dự án và thời hạn của nhiệm vụ. Không thể đặt hoặc thay đổi thời hạn của nhiệm vụ dự án ngoài thời hạn của dự án.

Đọc thêm trong bài viết Dự án (Project) & nhóm làm việc trong Bitrix24 (workgroups in Bitrix24).

Ai có thể tạo nhóm làm việc/dự án? #

Bất kỳ nhân viên nào cũng có thể tạo nhóm làm việc hoặc dự án mới. Số lượng nhóm làm việc/dự án là không giới hạn cho tất cả các gói Bitrix24.

Làm cách nào để xem danh sách tất cả các nhóm làm việc/dự án được tạo trong tài khoản Bitrix24 của tôi? #

Chỉ quản trị viên mới có thể xem tất cả các nhóm làm việc/dự án được tạo trong tài khoản Bitrix24. Để làm điều đó, anh ấy/cô ấy cần phải bật chế độ quản trị viên (enable the admin mode).

 myprofile6.png

Cách lưu trữ nhóm làm việc/dự án? #

Mở menu Tác vụ (Actions) của nhóm làm việc > chọn Chỉnh sửa Nhóm làm việc (Edit Workgroup) > nhấp vào Khác (More) và đánh dấu vào Đã lưu trữ (Archived) trong phần loại nhóm làm việc.

archivegroup2.png

Nhóm làm việc/dự án đã lưu trữ không được hiển thị trong danh sách nhóm làm việc . Để tìm các nhóm làm việc đã lưu trữ, hãy sử dụng bộ lọc tìm kiếm Lưu trữ (Archive).

 archivegroup3.png

Bạn luôn có thể di chuyển nhóm làm việc trở lại từ kho lưu trữ. Chỉ cần tắt tùy chọn Đã lưu trữ (Archive) trong phần Loại nhóm làm việc (Archive).

Làm cách nào để xóa nhóm làm việc? #

Mở nhóm làm việc Tác vụ (Actions) Xóa Nhóm làm việc (Delete Workgroup).

 deleteworkgroup1.png

Xác nhận hành động và nhóm làm việc sẽ bị xóa.

Nhóm làm việc/dự án với các nhiệm vụ bị ràng buộc không thể bị xóa. Bạn cần hủy liên kết các tác vụ này khỏi nhóm làm việc/dự án hoặc xóa các tác vụ này trước rồi chỉ sau đó xóa nhóm làm việc/dự án.

Làm cách nào để xóa nhóm làm việc nếu tôi không phải là chủ sở hữu của nhóm làm việc này? #

Chỉ quản trị viên mới có thể làm điều đó. Đi tới hồ sơ của bạn (your profile) > kích hoạt chế độ quản trị (activate the admin mode).

 myprofile6.png

Sau đó quay lại nhóm làm việc (workgroup) > nhấp vào Tác vụ (Actions) > Xóa Nhóm làm việc (Delete Workgroup).

deletenotowner.jpg

Bạn cũng có thể thay đổi chủ sở hữu của nhóm làm việc bằng cách nhấp vào Tác vụ (Actions) > Chỉnh sửa nhóm làm việc (Edit Workgroup).

Có thể cấm các thành viên nhóm làm việc/dự án nhìn thấy nhau không? #

Bạn có thể sử dụng chức năng Extranet (người dùng bên ngoài). Người dùng Extranet có sẵn ở tất cả các gói và được bao gồm trong tổng số người dùng (một số gói Bitrix24 có tổng số người dùng hạn chế. Tìm hiểu thêm – Định giá trên đám mây). Người dùng Extranet sẽ chỉ có quyền truy cập vào nhóm làm việc/dự án mà bạn đã mời họ tham gia và sẽ chỉ thấy những nhân viên là thành viên của nhóm làm việc/dự án này.

Nếu bạn có nhiều nhóm làm việc extranet, các thành viên của một nhóm làm việc sẽ không nhìn thấy các thành viên của người kia.

Làm cách nào để mời người dùng Extranet vào nhóm làm việc/dự án? #

Bạn có thể mời người dùng Extranet khi tạo nhóm làm việc/dự án mới hoặc bạn có thể mời người dùng Extranet vào nhóm làm việc/dự án hiện có bằng cách mở nhóm làm việc này nhấp vào Hành động (Actions) > Mời vào Nhóm làm việc (Invite to Workgroup).

Đọc thêm trong bài viết – Người dùng bên ngoài trong nhóm làm việc (Extranet) .

Tên nhóm không được chỉ định #

Để khắc phục sự cố này, bạn cần chỉ định nhóm làm việc hoặc tên dự án.

errorproject1.jpg

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.