Nhiệm vụ nhóm làm việc

Công việc khả dụng cho tất cả các nhóm làm việc trong Bitrix24, bao gồm cả nhóm làm việc Extranet. Chủ sở hữu nhóm có thể định cấu hình cài đặt biểu mẫu nhiệm vụ nhóm làm việc:

  • bật \ tắt mô-đun Công việc cho nhóm từ Tác vụ (Actions) > Chỉnh sửa nhóm làm việc (Edit Workgroup) > Tính năng (Features).
  • định cấu hình quyền truy cập vào các tác vụ từ Tác vụ (Actions) > Quyền truy cập (Access Permissions).
grouptasks1.png

Tại đây bạn có thể định cấu hình ai có thể xem, tạo, chỉnh sửa tác vụ , v.v.:

grouptasks2.png

Bạn có thể làm việc với các tác vụ bên trong nhóm làm việc giống như cách bạn làm việc với các nhiệm vụ từ phần Nhiệm vụ của Bitrix24. Mỗi tác vụ bạn tạo bên trong một nhóm làm việc cụ thể sẽ được tự động liên kết với nhóm làm việc này:

Ngay cả khi nhiệm vụ nằm trong nhóm làm việc, bạn có thể thêm người dùng không phải là thành viên của nhóm làm người dùng, người tham gia hoặc người có trách nhiệm quan sát. Trong trường hợp nếu nhóm làm việc được định cấu hình là không hiển thị với những người dùng khác, bạn vẫn có thể thêm người dùng không phải là thành viên của nhóm vào nhiệm vụ, nhưng họ sẽ không thể truy cập nhóm, những người dùng này sẽ chỉ thấy nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thêm người nhận email vào tác vụ .

Mỗi nhóm có phần Nhiệm vụ riêng với một số tùy chọn chế độ xem:

Mỗi kiểu xem này sẽ hiển thị các nhiệm vụ trong một nhóm. Để lọc các tác vụ của nhóm làm việc, hãy sử dụng Bộ lọc & Tìm kiếm Tác vụ .

Thông thường, khi bạn làm việc trên các dự án, theo dõi thời gian công việc có thể hữu ích. Bạn có thể sử dụng Báo cáo nhiệm vụ để định cấu hình báo cáo nhiệm vụ cho một nhóm làm việc cụ thể.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.