Người dùng bên ngoài trong nhóm làm việc (Extranet)

Xem video bên dưới để biết cách người dùng bên ngoài có thể cộng tác với nhân viên của bạn trong Bitrix24:

Mạng nội bộ Bitrix24 là một mạng riêng chỉ nhân viên của tổ chức mới có thể truy cập được. Extranet – người dùng bên ngoài được mời vào mạng nội bộ Bitrix24 của bạn với quyền truy cập hạn chế vào tài khoản của bạn. Người dùng Extranet được tính là người dùng công cụ kinh doanh.

Intranet so với Người dùng Extranet #

Người dùng Intranet và Extranet có các cấp truy cập khác nhau vào Bitrix24 của bạn. Đây là những gì người dùng bên ngoài sẽ thấy sau khi chấp nhận lời mời vào mạng nội bộ Bitrix24 của bạn (được gửi từ nhóm làm việc extranet):

 ext1.png

Người dùng Extranet đang được mời vào nhóm làm việc Extranet cụ thể & có quyền truy cập vào các công cụ nhóm – nhóm Tin nhắn (Messages), Drive, Công việc (Tasks), Lịch (Calendar), Trò chuyện (Chat), v.v.

 ext2.png

Bên ngoài nhóm làm việc Extranet Người dùng Extranet cũng có quyền truy cập vào danh bạ & nhân viên được liệt kê là thành viên nhóm Extranet:

ext3.png

Instant Messenger sẽ hiển thị các thành viên nhóm làm việc Extranet & Trò chuyện nhóm làm việc Extranet. Điều này có nghĩa là người dùng bên ngoài sẽ có thể tạo các cuộc trò chuyện giữa người với người hoặc nhóm riêng với nhân viên – thành viên của nhóm Extranet hoặc sử dụng trò chuyện nhóm làm việc.

 ext4.png

Xem Intranet so với người dùng Extranet biểu đồ so sánh bên dưới:

Cách mời người dùng bên ngoài vào nhóm làm việc Bitrix24 #

Bạn chỉ có thể mời người dùng bên ngoài vào nhóm làm việc Bitrix24 của mình trong khung của Nhóm làm việc Extranet. Đi tới Nhóm làm việc (Workgroups) > Tạo (Workgroups) > Nhóm làm việc bên ngoài (External Workgroup) hoặc bật tùy chọn Có sẵn trên extranet (Available on extranet) trong cài đặt nhóm làm việc:

 ext5.png

Sử dụng mời phần nhân viên (invite employees) để thêm nhân viên. Sử dụng Mời người dùng bên ngoài (Invite external) để thêm người dùng bên ngoài vào nhóm làm việc:

 ext6.png

Các nhóm làm việc Extranet được đánh dấu bằng màu cam, để bạn có thể dễ dàng hiểu nhóm nào có bên ngoài người dùng. Bạn cũng có thể thêm người dùng bên ngoài mới vào nhóm làm việc Extranet hiện có với sự trợ giúp của tab Tác vụ (Actions) > Mời tham gia nhóm làm việc (Invite to Workgroup).

 ext7.png

Xem tất cả các nhóm làm việc Extranet #

Chỉ người dùng Bitrix24 có quyền quản trị mới có thể xem danh sách đầy đủ các nhóm làm việc Extranet. Đi tới Trang tiểu sử (Profile Page) và bật Chế độ quản trị (Admin Mode) (nếu không, bạn sẽ chỉ thấy những nhóm làm việc Extranet mà bạn được liệt kê là thành viên). Khi Chế độ quản trị (Admin Mode) đang hoạt động – mở Nhóm làm việc (Workgroups) > Extranet .

Di chuyển người dùng Extranet sang Intranet #

Xin lưu ý rằng người dùng Bitrix24 chỉ có quyền quản trị mới có thể di chuyển người dùng Extranet sang Mạng nội bộ. Để chuyển người dùng Bitrix24 Extranet sang Intranet – mở Trang hồ sơ (Profile Page) > Tác vụ (Actions) > Chuyển sang Intranet (Transfer to Intranet) của người dùng Extranet.

ext8.png

Di chuyển người dùng Intranet sang Extranet #

Ví dụ: nhân viên của bạn đã nghỉ việc nhưng vẫn tiếp tục làm việc với công ty của bạn trong một số dự án. Cách dễ nhất để sắp xếp công việc như vậy là chuyển nhân viên này sang Extranet.

Đọc thêm trong bài viết – Di chuyển nhân viên của Extranet .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.