Dự án & nhóm làm việc trong Bitrix24

Nhóm làm việc là một cộng đồng ảo gồm người dùng được tạo ra để thảo luận và giải quyết các vấn đề, mục tiêu và nhiệm vụ đã xác định.

Bằng cách hợp nhất người dùng thành các nhóm làm việc để cộng tác và dự án, tất cả & nbsp; giao tiếp và dữ liệu liên quan đến một dự án hoặc nhóm nhất định được tổ chức ở một nơi duy nhất.

Các dự án trong Bitrix24 dựa trên Nhóm làm việc. Sự khác biệt chính là dự án có ngày dự án. Không thể đặt nhiệm vụ trong dự án ngoài ngày dự án.

Bạn có thể truy cập vào tất cả dữ liệu dự án của mình một cách dễ dàng bằng cách mở nhóm công việc tương ứng.

Bạn có thể theo dõi tất cả các hoạt động của dự án & phản ứng với bất kỳ cuộc thảo luận nhóm nào trong thời gian thực.

Mời khách hàng, đối tác, thuê ngoài trợ giúp hoặc bất kỳ người dùng bên ngoài nào khác vào nhóm làm việc Bitrix24 của bạn. Tất cả chức năng của nhóm làm việc đều khả dụng cho người dùng bên ngoài, nhưng những bên thứ ba chỉ có thể xem các nhóm làm việc mà họ là thành viên.

Các nhóm có cài đặt quyền và vai trò cá nhân, chẳng hạn như người kiểm duyệt, chủ sở hữu và thành viên. Các thành viên mới được thêm qua lời mời.

Sau khi bắt đầu dịch vụ, bạn có thể tạo không giới hạn số lượng nhóm làm việc có thể được chỉnh sửa, xóa hoặc chuyển vào kho lưu trữ sau này.

Tạo nhóm làm việc mới #

Bất kỳ tài khoản người dùng nào của Bitrix24 đều có thể tạo nhóm làm việc mới.

Đừng quên chỉ định nhóm làm việc hoặc tên dự án. Nếu nhóm làm việc hoặc tên dự án không được chỉ định, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi Tên nhóm không được chỉ định (The group name is not specified).

 errorproject1.jpg

Mời người dùng vào nhóm làm việc #

Bạn có thể thêm thành viên nhóm làm việc trong quá trình tạo nhóm làm việc mới hoặc thêm họ sau từ Tác vụ (Actions) > Mời vào nhóm làm việc (Invite to Workgroup).

 workgroup1.png

Chọn nhân viên bạn muốn thêm ( add) & nhấp vào Gửi lời mời (invitation).

 workgroup2.png

Bạn có thể mời từng người dùng & cũng như toàn bộ phòng ban (tùy chọn Tất cả nhân viên phòng ban (All department) & phòng ban (Subdepartment)):

 workgroup3.png

Trang thành viên nhóm sẽ hiển thị:

 • Người kiểm duyệt: người dùng có thể kiểm duyệt nhóm (chỉnh sửa cài đặt nhóm, mời người dùng vào nhóm, xóa người dùng khỏi nhóm)
 • Phòng ban: phòng ban mà bạn đã được mời tham gia nhóm.
 • Thành viên: người dùng cá nhân đã xác nhận lời mời tham gia nhóm làm việc (đã tham gia nhóm).
 • Người dùng được kết nối: người dùng của các phòng ban được kết nối (được mời). Khi bạn mời toàn bộ bộ phận cùng với tất cả nhân viên của bộ phận đó, các nhân viên của bộ phận sẽ tự động được thêm vào nhóm & sẽ được hiển thị ở đây.
nhóm làm việc4.png

Để có thể mời người dùng bên ngoài vào nhóm làm việc (qua email), vui lòng chuyển đến Tác vụ (Actions) > Chỉnh sửa nhóm làm việc (Edit Workgroup) & bật tùy chọn Có trên Extranet (enable Available on Extranet).

Các tính năng của nhóm làm việc #

Ngoài các tính năng chính, còn có một số tùy chọn bổ sung:

 • Chế độ Ẩn công việc (Hide tasks mode): ẩn thông báo công việc & nbsp; khỏi Luồng hoạt động của nhóm làm việc.
 • Tab Thông báo (Notifications): bật \ tắt thông báo của nhóm làm việc.
 • Tab Hành động (Actions) nhóm: mở cài đặt nhóm làm việc chính & tùy chọn.
workgroup5.png

Ai có thể tạo nhóm làm việc #

Bất kỳ người dùng tài khoản Bitrix24 nào cũng có thể tạo nhóm làm việc mới.

Chủ sở hữu nhóm có thể đặt người có thể mời người dùng vào nhóm trong Tác vụ (Actions) > Chỉnh sửa nhóm (Edit Group) > Khác (Edit Group). Có 3 lựa chọn khả dụng:

 • chỉ chủ sở hữu nhóm
 • chủ sở hữu nhóm và người kiểm duyệt
 • tất cả thành viên nhóm

Các thông số nhóm làm việc chính #

Khi bạn tạo nhóm làm việc mới, hệ thống sẽ hiển thị cho bạn thông số nhóm làm việc cửa sổ. Bạn có thể chỉnh sửa các thông số này bất kỳ lúc nào sau đó bên trong nhóm làm việc Tác vụ (Actions) > Chỉnh sửa nhóm làm việc (Edit Workgroup):

1. Mô tả (Description)thêm tên nhóm làm việc, mô tả & hình ảnh. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi chủ sở hữu nhóm làm việc và chọn người kiểm duyệt.

workgroup6.png

Nhấp vào Thêm (More) để truy cập các cài đặt bổ sung.

2 . Các tính năng (Features): bạn có thể chọn công cụ nào sẽ có sẵn trong nhóm làm việc của mình.

3. Người dùng được phép mời vào nhóm làm việc (Users allowed to invite to the workgroup): bạn có thể đặt những người có thể mời người dùng vào nhóm tại đây.

4. Thẻ (Tags): thêm thẻ để giúp tìm kiếm nhóm làm việc dễ dàng hơn nhiều.

5. Loại nhóm làm việc (Workgroup type):

 • Hiển thị với tất cả – hiển thị nhóm với tất cả người dùng tài khoản.
 • Nhóm mở – bất kỳ người dùng tài khoản có thể tham gia nhóm.
 • Đã lưu trữ – cho phép di chuyển nhóm làm việc để lưu trữ, nhóm không bị xóa & tất cả dữ liệu đã được lưu.
 • Có sẵn trên extranet – người dùng extranet sẽ có thể sử dụng nhóm làm việc này.
 • Dự án – chuyển đổi nhóm làm việc thành dự án.

Cài đặt tính năng #

Bạn có thể định cấu hình các tính năng (công cụ) của nhóm làm việc trong Tác vụ (Actions) > Quyền truy cập (Access permissions). Xin lưu ý rằng quyền truy cập cho nhóm làm việc Drive & Lịch & Danh sách phải được định cấu hình riêng bên trong mỗi công cụ.

groupaccess2.png

Bạn có thể tạo số lượng nhóm làm việc không giới hạn. Có thể chuyển các nhóm làm việc hiện tại sang Extranet hoặc được lưu trữ .

Các bài viết được đề xuất

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.