Di chuyển nhân viên sang Extranet

Bạn có thể chuyển nhân viên từ Intranet sang Extranet.

Ví dụ: nhân viên của bạn đã nghỉ việc nhưng vẫn tiếp tục làm việc với công ty của bạn trong một số dự án. Cách dễ nhất để tổ chức công việc như vậy là chuyển nhân viên này sang Extranet.

Cách chuyển nhân viên sang Extranet #

  1. Loại bỏ (Dismiss ) nhân viên.
  2. Mời (Invite) nhân viên này với tư cách là người dùng bên ngoài nhưng sử dụng địa chỉ email khác (other email address) của anh ấy (không phải địa chỉ được sử dụng cho hồ sơ Bitrix24 ban đầu).
  3. Nhân viên bị sa thải đăng nhập với tư cách là người dùng Extranet bằng địa chỉ email khác.

Lưu ý: Rằng bạn chỉ có thể mời người dùng extranet vào nhóm làm việc extranet (dự án).

Muốn sử dụng địa chỉ email cũ trong Extranet! #

Nếu cần sử dụng địa chỉ email cũ của nhân viên để đăng nhập với tư cách người dùng extranet, nhân viên này cần đăng nhập vào tài khoản .Network Bitrix24 và thay đổi địa chỉ email của mình ở đó. Việc hoàn thành trước khi sa thải nhân viên hay sau đó không thành vấn đề.

Sau đó, bạn có thể gửi lời mời đến địa chỉ email cũ của anh ấy.

Ví dụ: nhân viên đã sử dụng nallah.empryss@itis0k.org khi đăng nhập Bitrix24. Sau đó, anh ta đã bị loại khỏi Bitrix24 của bạn, nhưng cần sử dụng cùng một địa chỉ email để đăng nhập vào Extranet. Để làm được điều đó, anh ấy cần có một địa chỉ email đang hoạt động khác, chẳng hạn như wong_chao@yahoo.com .

  1. Nhân viên bị sa thải cần đăng nhập vào hồ sơ (profile) Bitrix24.Network của mình > nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ (Edit profile) > Thay đổi e-mail (profile) và nhập địa chỉ email thứ hai của anh ấy ( wong_chao@yahoo.com thay vì nallah.empryss@itis0k.org ).Quan trọng! Địa chỉ email tạm thời (địa chỉ email thứ hai) cần phải hoạt động vì xác nhận thay đổi địa chỉ email được gửi đến địa chỉ email này. Đọc thêm về cách thay đổi địa chỉ email trong bài viết .
  2. Quản trị viên Bitrix24 cần tìm hồ sơ nhân viên bị sa thải ( Nhân viên (Employees) > Nhân viên (Employees) > Không hoạt động (Inactive)) và chỉnh sửa Email liên hệ (Contact e-mail). Nếu không, hệ thống sẽ không thể gửi email mời đến địa chỉ email đã có trong Bitrix24.
  3. Giờ đây, quản trị viên Bitrix24 có thể gửi lời mời tới Extranet đến địa chỉ email cũ của nhân viên.

Nếu lời mời tham gia Extranet đã được gửi đến một địa chỉ email khác của nhân viên bị sa thải (ví dụ: extranet@somemail.com) và nhân viên muốn sử dụng địa chỉ email cũ của mình để đăng nhập vào Extranet, một email tạm thời nữa cần có địa chỉ (ví dụ: temp@somemail.com).

Cách làm tương tự, nhân viên của Bitrix24.Network pro Địa chỉ email tệp sẽ được thay đổi trước tiên (nallah.empryss@itis0k.org thành temp@somemail.com ). Sau đó, người dùng bên ngoài cần thay đổi địa chỉ email trong hồ sơ Bitrix24.Network được sử dụng cho Extranet (extranet@somemail.com thành nallah.empryss@itis0k.org).

Đừng quên thay đổi Email liên hệ trong hồ sơ Bitrix24 của nhân viên.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.