Danh sách Nhóm làm việc

Quản lý Bản ghi hoặc Danh sách giúp bạn quản lý dữ liệu dựa trên bản ghi. Thư mục của nhà cung cấp, danh mục sản phẩm, các khoản mục chi phí, v.v.

Khả năng:

  • xây dựng trường dữ liệu cho bất kỳ loại đối tượng nào, bao gồm cả tệp;
  • truy cập cài đặt cho từng danh sách;
  • bộ lọc, trường tùy chỉnh, chỉnh sửa nhóm,
  • xuất danh sách,
  • số lượng danh sách không giới hạn;
  • quy trình nghiệp vụ tích hợp;

Danh sách chỉ có sẵn cho người đăng ký gói Professional.

Tạo danh sách mới #

Xin lưu ý rằng chỉ chủ sở hữu nhóm làm việc mới có thể tạo danh sách mới bên trong nhóm làm việc của riêng mình.

Mở phần Danh sách ( Lists) của nhóm làm việc. Nếu bạn không thấy, hãy đảm bảo rằng bạn đã bật Danh sách bên trong Tác vụ (Actions) > Nhóm chỉnh sửa ( Edit Group) > Tính năng (Features). Nhấp vào Tạo mới (Create New):

Biểu mẫu tạo Danh sách mới bao gồm 3 phần chính. Bên trong phần Cài đặt (Settings) thêm tên danh sách, mô tả, hình ảnh và chú ý đến tùy chọn Bật quy trình kinh doanh (Enable Business Processes) – bật tùy chọn này trong trường hợp bạn định chạy quy trình công việc dựa trên danh sách này:

Đi tới Tiêu đề (Titles) phần để chỉnh sửa các phần tử (elements) & tên phần (sections) (hành động với chúng):

Đặt quyền truy cập vào Danh sách trong phần Quyền truy cập (Access):

Bạn có thể tạo một số Danh sách trong cùng một nhóm làm việc. Chúng sẽ có sẵn trong phần Danh sách (Lists) của nhóm làm việc của bạn:

Tùy chỉnh trường danh sách #

Để thêm trường mới vào Danh sách (List), hãy chuyển đến Tác vụ (Actions) > Tùy chỉnh trường (Customize Fields):

Tại cấu hình (Configuration) trường nhấp vào trang Thêm trường (Add Field) :

Bên trong biểu mẫu Trường Mới, hãy thêm tên trường & kiểu. Có một số loại danh sách có sẵn bao gồm danh sách, tệp, ngày & thời gian, liên kết với nhân viên, v.v. Tùy chọn Nhiều (Multiple) cho phép chỉ định nhiều giá trị trường. Bắt buộc chỉ định rằng trường này phải tồn tại (được điền) khi thêm mục danh sách.

Trong trường hợp bạn đã chọn loại trường danh sách – tab mới sẽ tự động xuất hiện. Vui lòng thêm các giá trị danh sách vào đó.

Bạn có thể tìm thấy tất cả các trường Danh sách tại trang Cấu hình trường (Fields Configuration):

Thêm phần tử & Các phần vào danh sách #

Sử dụng thẻ Thêm (Add) nằm phía trên Danh sách để thêm các phần tử hoặc phần mới:

Bạn có thể chuyển đổi giữa Hiển thị (Show) và ẩn (Hide) các phần từ Menu hành động  :

Cấu hình Chế độ xem Danh sách & Bộ lọc #

Để định cấu hình các cột danh sách, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt nằm ở góc trên cùng bên trái của danh sách. Tùy chọn Áp dụng cho tất cả người dùng cho phép lưu các tùy chọn chế độ xem danh sách cho tất cả người dùng tài khoản:

Bộ lọc & Tìm kiếm nằm phía trên danh sách. Sử dụng tab Thêm trường (Add Field) để thêm danh sách được đưa vào bộ lọc. Bạn có thể định cấu hình & lưu bộ lọc của riêng mình hoặc áp dụng tùy chọn bộ lọc cho tất cả người dùng tài khoản.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.