Ứng dụng GDPR cho nhân viên

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Chúng tôi đã phát triển một ứng dụng cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu này liên quan đến quyền của người dùng Bitrix24 để xóa, ẩn danh và cung cấp khả năng di chuyển dữ liệu.

Tìm ứng dụng trong phần Thị trường của tài khoản Bitrix24 của bạn:

GDRP_Erantyees_install_1.jpg

Nhấp vào Cài đặt:

GDRP_Erantyees_install_2.jpg

Sau khi bạn đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện, hãy nhấp vào cài đặt một lần nữa:

GDRP_Eprisees_install_3.jpg

Kết thúc quá trình cài đặt:

GDRP_Erantyees_install_4.jpg

Khi được chuyển hướng đến trang cài đặt của ứng dụng, điều đó có nghĩa là ứng dụng hiện đã được cài đặt thành công:

GDRP_Eprisees_install_5.jpg

Hãy thiết lập nó, và bạn sẽ ổn thôi 🙂Ứng dụng cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu chính của GDPR đối với người dùng Bitrix24:

  • Xóa dữ liệu cá nhân – điều 17 của GDPR quy định rằng chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến họ trên bất kỳ lý do nào. Ứng dụng cho phép xóa dữ liệu cá nhân đối với bất kỳ người dùng Bitrix24 nào.
  • Ẩn danh dữ liệu cá nhân – theo GDPR, nó có thể được áp dụng để chuyển đổi dữ liệu cá nhân để dữ liệu kết quả không thể được quy cho một chủ thể dữ liệu cụ thể. Ứng dụng có thể ẩn danh dữ liệu cá nhân cho bất kỳ người dùng Bitrix24 nào.
  • Tính khả chuyển của dữ liệu cá nhân – quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu được quy định tại Điều 20 của GDPR. Ứng dụng cho phép tải xuống một tệp chứa tất cả dữ liệu cá nhân của người dùng Bitrix24.

Dữ liệu cá nhân của tôi #

Đây là nơi bất kỳ người dùng nào cũng có thể tải xuống, ẩn danh hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình:

GDRP_Eprisees_open_1.jpg

Quản trị viên chỉ có thể tải xuống dữ liệu cá nhân của họ.
Nếu các tùy chọn khác được yêu cầu, các đặc quyền của quản trị viên cần được thu hồi.Khi tải xuống dữ liệu người dùng để có thể di động, bạn sẽ nhận được thông báo có liên kết đến kho lưu trữ có tệp CSV chứa thông tin cá nhân của người dùng trên tài khoản Bitrix24 đó:

GDRP_Eprisees_open_2.jpg

Thiết lập người dùng #

Trong phần này, bạn có thể định cấu hình quyền xóa và ẩn danh cho người dùng tài khoản Bitrix của mình:

GDRP_Eprisees_settings_1.jpg

Nếu bạn không có các tùy chọn trên, hãy kiểm tra trong tab Cài đặt ứng dụng :

GDRP_Eprisees_settings_2.jpg

Đã loại bỏ cài đặt người dùng #

Tìm một nhân viên bị sa thải trong tài khoản Bitrix của bạn và ẩn danh hoặc xóa dữ liệu cá nhân của họ.

GDRP_Eprisees_settings_3.jpg

Thông tin thêm về tuân thủ GDPR trong Bitrix24 trong các bài viết của chúng tôi:

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.