Phân chia cấp độ truy cập của người dùng Bitrix24

Có thể có một số cấp độ truy cập cho người dùng tài khoản Bitrix24:

  • Nhân viên \ Người dùng: tất cả người dùng mới được mời đều được cấp chức vụ “nhân viên” theo mặc định, nếu quản trị viên không đặt khác.
  • Trưởng bộ phận:  người dùng được đặt làm trưởng bộ phận sẽ có quyền truy cập mở rộng vào tài khoản. Ví dụ, những người dùng như vậy sẽ có thể xem các nhiệm vụ của cấp dưới, báo cáo công việc (có sẵn trong gói Bitrix24 Professional ).
  • Quản trị viên: người dùng đã được cấp quyền truy cập quản trị vào tài khoản.
  • Người dùng Extranet:  người dùng được mời vào nhóm làm việc Extranet được đánh dấu bằng biểu tượng Extranet và có quyền truy cập hạn chế vào tài khoản của bạn. Đọc thêm về Intranet (người dùng tài khoản đơn giản) và người dùng Extranet .

Xin lưu ý rằng khi bạn thêm người nhận email vào các nhiệm vụ hoặc bài đăng trong Dòng hoạt động – những người nhận email này không được tính là người dùng tài khoản và không có quyền truy cập vào Bitrix24 của bạn. Những người dùng như vậy nhận nhiệm vụ & cập nhật bài viết qua email và có thể cộng tác với chúng qua trang web Mạng Bitrix24, trang này chỉ hiển thị bài đăng hoặc nhiệm vụ mà người nhận email đã được mời

Quản trị viên tài khoản #

Người tạo tài khoản Bitrix24 được cấp quyền truy cập quản trị vào tài khoản theo mặc định. Khi người tạo tài khoản mời người dùng mới – họ cũng có thể cấp cho họ cấp truy cập quản trị (sử dụng tùy chọn “người dùng có quyền truy cập quản trị vào cổng thông tin” bên trong trang hồ sơ người dùng). Để có thể truy cập tất cả thông tin ẩn (ví dụ: tất cả các tác vụ của một người dùng cụ thể), quản trị viên tài khoản nên bật chế độ Quản trị viên bên trong trang Tiểu sử của chính mình. Nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh dấu hiệu Quản trị viên > Chế độ quản trị viên . 

 Để thoát khỏi chế độ Quản trị, vui lòng quay lại trang Hồ sơ của bạn và nhấp vào nút tương ứng:

Người tạo tài khoản Bitrix24 có thể (hoặc không) được đặt làm Người giám sát hàng đầu của Công ty (giám đốc). Điều này có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào – chỉ cần kéo và thả người giám sát hiện tại sang bộ phận khác hoặc bộ phận nhân viên:

Đặt người dùng khác làm người giám sát:

Vị trí của người giám sát cao nhất cũng có thể để trống, trong trường hợp loại hình tổ chức của bạn không bao gồm vai trò của người giám sát. Xin lưu ý rằng đối với một số cài đặt tài khoản, bạn có thể phải truy cập quản trị. Ví dụ: trang cài đặt tài khoản, ủy quyền OTP, cài đặt Thời gian & Báo cáo, v.v.

Quyền truy cập của quản trị viên vào dữ liệu người dùng tài khoản khác #

Điều quan trọng cần đề cập là mặc dù người dùng có quyền quản trị (ở chế độ quản trị) có thể truy cập các bài đăng, tác vụ, tệp của người dùng tài khoản khác, nơi họ chưa được cấp quyền truy cập trực tiếp, vẫn có một số khu vực vẫn riêng tư cho mỗi người dùng tài khoản :

  • Các cuộc trò chuyện riêng tư trên Bitrix24: các cuộc trò chuyện giữa người với người & nhóm riêng tư (đừng nhầm lẫn với các cuộc trò chuyện công khai!) Là riêng tư; ngay cả quản trị viên tài khoản cũng không thể truy cập chúng.
  • Người dùng Bitrix24 Trang mạng & chi tiết đăng nhập & mật khẩu:  mỗi người dùng Bitrix24 có thông tin đăng nhập và mật khẩu riêng mà quản trị viên tài khoản không có quyền truy cập. Đăng nhập và mật khẩu của người dùng chỉ có thể được thay đổi trong Mạng Bitrix24 bởi chủ sở hữu của nó.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.