Loại bỏ người dùng

Nếu bạn loại bỏ một người dùng, họ sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của bạn và dữ liệu của công ty bạn sẽ được an toàn. Khi bạn sa thải một nhân viên, họ không bị xóa hoàn toàn khỏi tài khoản Bitrix24 của bạn. Bạn sẽ có thể ủy quyền các nhiệm vụ, hoạt động của anh ấy / cô ấy trong CRM và lưu các tệp từ ổ đĩa của anh ấy / cô ấy.

Làm thế nào để sa thải một nhân viên? #

Chỉ quản trị viên mới có thể sa thải nhân viên. Mở trang hồ sơ nhân viên> nhấp vào nút Hành động > Sa Thải.

Bạn cũng có thể sa thải nhân viên bằng cách nhấp vào nút tác vụ bên cạnh tên nhân viên trong phần Nhân viên > tab Nhân viên .

Khi bạn loại bỏ một người dùng, điều quan trọng có thể là chỉ định một người chịu trách nhiệm mới cho các nhiệm vụ , tệp, sự kiện lịch hoặc bản ghi CRM của người dùng. Dưới đây là cách chăm sóc dữ liệu của người dùng bị loại bỏ:

  • Tệp: mở Ổ đĩa của tôi của người dùng, di chuyển tất cả tệp và thư mục vào một thư mục chung và chia sẻ nó với những người dùng khác.
  • Nhiệm vụ: mở danh sách Nhiệm vụ, chọn nhiệm vụ và áp dụng hành động nhóm cho chúng: ví dụ: đối với các nhiệm vụ đang thực hiện (trong đó người dùng bị sa thải chịu trách nhiệm) – chỉ định người chịu trách nhiệm, do tôi đặt ra – thay đổi người tạo, theo dõi – thêm người quan sát, v.v. 
  • Lịch: bạn có thể thêm lịch của người dùng này vào mục yêu thích .
  • CRM:  mở danh sách hồ sơ CRM (ví dụ: khách hàng tiềm năng), lọc tất cả khách hàng tiềm năng theo người dùng chịu trách nhiệm = người dùng bị loại bỏ, chọn tất cả hồ sơ & áp dụng hành động nhóm – Chỉ định người chịu trách nhiệm. Quan trọng: hãy đảm bảo rằng bạn đã định cấu hình Quyền truy cập CRM để bạn có toàn quyền truy cập vào tất cả các bản ghi của người dùng bị loại bỏ.

Làm thế nào để tuyển dụng lại nhân viên bị sa thải? #

Để thuê lại những nhân viên bị sa thải, hãy sử dụng bộ lọc Những người bị sa thải trong tab Nhân viên . Sau đó chọn nhân viên> nhấp vào nút hành động> Tuyển Dụng

Người dùng này sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng thông tin đăng nhập của họ đã sử dụng trước khi bị loại bỏ.Quan trọng: nếu không có tùy chọn Người bị sa thải trong bộ lọc, bạn cần bật tùy chọn Hiển thị nhân viên bị sa thải trong Cài đặt Bitrix24 của mình .Các bài viết được đề xuất:

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.