Đồng bộ hóa danh bạ của nhân viên với ứng dụng Danh bạ iOS

Bạn có thể đồng bộ thông tin liên hệ của đồng nghiệp với ứng dụng Danh bạ iOS thông qua giao thức CardDAV. Nhấp vào Nhân viên> Nhân viên> nút bánh răng cưa> Đồng bộ hóa với CardDAV .

Nhấp vào Kết nối bằng CardDav

Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn về cách thiết lập thiết bị Apple của bạn để hỗ trợ CardDAV.Bạn có thể đọc thêm về cấu hình đồng bộ hóa CardDAV trong bài viết – Định cấu hình đồng bộ hóa CardDAV .Tất cả thông tin liên hệ của đồng nghiệp của bạn sẽ xuất hiện trong ứng dụng Danh bạ iOS.