Thêm sự kiện mới vào lịch

Bạn có thể thêm sự kiện mới trong phần Lịch (Calendar).

Bạn có thể sử dụng biểu mẫu nhanh (quick form) để thêm sự kiện mới hoặc sử dụng biểu mẫu hoàn chỉnh (complete form).

Thêm sự kiện mới bằng biểu mẫu nhanh #

Nhấp vào bất kỳ ngày nào trong lịch để mở biểu mẫu sự kiện nhanh.

addnewevent1.png

Chỉ định tên sự kiện, ngày và giờ. Bạn cũng có thể thêm lời nhắc và chỉ định địa điểm sự kiện.

Bạn có thể thêm danh sách các địa điểm tùy chỉnh. Khi chọn một, người lập kế hoạch sự kiện sẽ hiển thị tính khả dụng của các địa điểm. Đọc thêm trong bài viết – Địa điểm sự kiện lịch (phòng họp) .

Thêm người tham dự (người tham gia) đến sự kiện. Sử dụng công cụ lập kế hoạch (planner) để xem tính khả dụng của những người tham gia và chọn ngày giờ thuận tiện nhất cho những người tham gia sự kiện.

 addnewevent2.png

Bật Thông báo khi người tham dự xác nhận hoặc từ chối lời mời (Notify when attendees confirm or decline invitation) tùy chọn để nhận thông báo về quyết định của đồng nghiệp.

Thêm sự kiện mới bằng cách sử dụng biểu mẫu hoàn chỉnh #

Sử dụng biểu mẫu hoàn chỉnh để thêm sự kiện khi bạn cần ghi rõ thêm thông tin về sự kiện này. Nhấp vào nút Thêm (Add) ở góc trên cùng bên phải hoặc nhấp vào Hoàn thành biểu mẫu (Complete form) trong biểu mẫu nhanh.

 addnewevent3.png

Chỉ định ngày và giờ. Bật tùy chọn Cả ngày (All day) nếu sự kiện sẽ diễn ra cả ngày. Nếu sự kiện sẽ diễn ra ở một múi giờ khác, hãy chọn một múi giờ trong danh sách.

Nếu bạn muốn sự kiện này diễn ra thường xuyên, hãy chỉ định khoảng thời gian trong phần Lặp lại (Repeat) phần.

Cài đặt bổ sung #

Nhấp vào Thêm (More) để truy cập cài đặt bổ sung của sự kiện.

addnewevent4.png

Thêm sự kiện mô tả và chọn màu sự kiện (màu đánh dấu trong lịch).

Bạn cũng có thể chọn các yếu tố CRM được kết nối với sự kiện. Ví dụ, bạn muốn lên lịch một cuộc họp và thảo luận về một thỏa thuận cụ thể. Trong trường hợp này, bạn có thể kết nối sự kiện với giao dịch này và xem giao dịch này bằng một cú nhấp chuột.

Khi chỉnh sửa sự kiện, hãy bật tùy chọn Yêu cầu người dùng xác nhận lại việc tham dự (Ask users to reconfirm attendance). Nếu bạn thay đổi ngày và giờ của sự kiện, người tham gia sẽ nhận được thông báo và cần xác nhận lại việc tham dự của họ.

 addnewevent5.png

Xem lịch biểu của bạn #

Nhấp vào Lên lịch (Schedule) để xem các sự kiện đã lên kế hoạch của bạn.

 addnewevent6.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.