Đồng bộ hóa lịch Bitrix24 với thiết bị Android

Để có tất cả các cuộc họp và sự kiện lịch của bạn ở một nơi, hãy đồng bộ hóa lịch Bitrix24 với lịch trên thiết bị Android của bạn.

synccal1.jpg

Sau khi đồng bộ hóa thiết bị Android của bạn, tất cả các sự kiện hiện tại sẽ được đồng bộ hóa trên cả hai lịch . Nếu bạn tạo sự kiện trong một lịch, thì sự kiện đó sẽ xuất hiện trong lịch khác.

Đồng bộ hóa lịch bằng mã QR #

Đi tới phần Lịch (Calendar) > nhấp vào nút Đồng bộ hóa lịch (Synchronize calendar) .

synccal2.jpg

Chọn tùy chọn Lịch Android (Android Calendar).

 synccal10.jpg

Quét mã QR của lịch bằng máy ảnh của bạn.

synccal4.jpg

Đối với một số thiết bị Android, cần có một ứng dụng đặc biệt để quét mã QR. Trong trường hợp này, bạn cần tải xuống từ Google Play.

Xong! Việc ủy ​​quyền hồ sơ trên thiết bị Android là tự động. Bạn không phải làm bất cứ điều gì ngoại trừ quét mã QR. Nếu vì lý do nào đó, lịch chưa được đồng bộ hóa, hãy quét lại mã QR. Trước khi quét, hãy đảm bảo đóng thanh trượt bằng mã và mở lại. Thao tác này sẽ tạo mã QR mới.

Nếu đồng bộ hóa lịch không hoạt động trên thiết bị Xiaomi #

Nếu bạn gặp sự cố với đồng bộ hóa lịch trên thiết bị Xiaomi, hãy làm theo các bước tiếp theo : đi tới Cài đặt (Settings) > Ứng dụng (Settings) > Quản lý ứng dụng (Manage apps) > Bitrix24 .

Bật Tự động khởi động (Autostart) và đi tới Quyền ứng dụng (App permissions) phần:

xiaomisync1.jpg

Cho phép ứng dụng truy cập Lịch (Calendar) và Danh bạ (Contacts).

xiaomisync2.jpg

Quay lại Cài đặt (Settings). Nhấn vào Tài khoản và đồng bộ hóa (Accounts & sync) > Bitrix24 > Khác (More) > Đồng bộ hóa ngay bây giờ (More).

 xiaomisync3.jpg

Xong! Các lịch hiện đã được đồng bộ hóa.

Đồng bộ hóa lịch theo cách thủ công #

  1. Mở thiết bị Cài đặt (Settings) > Đám mây và tài khoản (Cloud & Accounts)
  2. Đi tới Tài khoản (Accounts): 
  3. Nhấp vào Thêm tài khoản (Add Account)
  4. Chọn Bitrix24 trong danh sách ứng dụng & điền thông tin chi tiết về Bitrix24 của bạn: địa chỉ tài khoản Bitrix24 (miền), thông tin đăng nhập Bitrix24 của bạn & mật khẩu.
  5. Sau khi ủy quyền hoàn tất & Bitrix24 được thêm vào danh sách tài khoản, mở  Bitrix24 & nhấp vào Đã tắt đồng bộ hóa (Sync turned off🙂:
  6. Trong Cài đặt đồng bộ hóa (Sync Settings), chọn Lịch (Canlendars):
  7. Bạn có thể tìm thấy Bitrix24 được kết nối Lịch bên trong ứng dụng Lịch trên điện thoại của bạn. Mở Quản lý lịch (Manage Calendars) để định cấu hình lịch nào được hiển thị trên điện thoại của bạn, tại đây bạn có thể bật chế độ xem lịch Bitrix24:

Vậy là xong! Lịch Bitrix24 của bạn hiện đã có trên điện thoại di động của bạn. Tất cả & nbsp; sự kiện sẽ được đồng bộ hóa tự động.

Trạng thái đồng bộ hóa #

Nhấp vào nút Đồng bộ hóa lịch (Synchronize calendar) để xem trạng thái đồng bộ hóa.

 synccal5.jpg

Khi Lịch Android được kết nối, trạng thái sẽ tự động thay đổi. Nếu bạn di chuột qua trạng thái, thông tin về đồng bộ hóa mới nhất sẽ được hiển thị.

Nếu bạn gặp lỗi khi nhấp vào nút Cập nhật (Update) (ví dụ: do mật mã đã bị thay đổi), chúng tôi khuyên bạn nên kết nối lại lịch.

Cách tắt đồng bộ hóa lịch #

Bạn có thể tắt đồng bộ hóa lịch trên thiết bị di động của mình. Đi tới phần Cài đặt (Settings) Tài khoản (Accounts) > chọn cấu hình lịch của bạn > xóa nó đi.

Các sự kiện trên lịch sẽ không hiển thị nữa, nhưng trạng thái đồng bộ hóa sẽ vẫn như cũ trong 7 ngày nữa.

Các bài viết được đề xuất