Định cấu hình lịch yêu thích

Trong Bitrix24, bạn có thể thêm & nbsp; lịch & nbsp; người dùng khác hoặc lịch & nbsp; nhóm làm việc vào danh sách Lịch của bạn. Nó sẽ cho phép bạn xem nhiều sự kiện lịch cùng một lúc từ phần Lịch của tôi mà không cần truy cập vào lịch của người dùng hoặc nhóm.

Đây là cách thực hiện:

  • Bên trong trang Lịch của tôi (My Calendar), nhấp vào tab Lịch (Calendars):

Mở menu tùy chọn bổ sung (additional options) & đi tới Lịch người dùng (User Calendars):

Thêm người dùng (Add users) & chọn lịch của người dùng (select user calendars) mà bạn muốn hiển thị trong lịch Bitrix24 của mình theo mặc định:

Xin lưu ý rằng Lịch yêu thích (Favorite Calendars) (lịch của người dùng hoặc nhóm làm việc được kết nối) chỉ cho phép xem các sự kiện trên lịch được kết nối, không chỉnh sửa hoặc thêm mới sự kiện.

Mở các tùy chọn lịch của người dùng được kết nối &  nhấp vào Mở Lịch để truy cập trang lịch của người dùng:

Trang Hồ sơ người dùng có lịch sẽ xuất hiện:

Bạn có thể thêm lịch nhóm làm việc theo cách tương tự:

Chỉnh sửa lịch người dùng #

Để có thể chỉnh sửa lịch người dùng khác, hãy đảm bảo rằng người dùng này đã định cấu hình quyền truy cập cho bạn. Dưới đây là cách định cấu hình quyền truy cập vào lịch của bạn:

Mở Lịch (Calendars) > chuyển đến menu tùy chọn lịch của bạn & nhấp vào Chỉnh sửa (Edit):

Trên trang Chỉnh sửa lịch (Edit Calendar), nhấp vào Quyền truy cập (Access Permissions), thêm người dùng & cung cấp cấp truy cập cho họ:

Trong trường hợp bạn không thấy tab sự kiện Thêm (Add) trong lịch người dùng khác:

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.