Cấp quyền truy cập vào lịch Bitrix24 của tôi cho những người dùng khác

Chủ sở hữu lịch Bitrix24 có thể đặt các quyền truy cập khác nhau cho những người dùng khác nhau trong cài đặt lịch. Để mở cài đặt, vui lòng điều hướng đến Lịch (Calendars):

Trong danh sách Lịch của tôi (My Calendars list), hãy chọn lịch bạn muốn định cấu hình, mở tùy chọn lịch (calendar options) > nhấp vào Chỉnh sửa (Edit):

Nhấp vào Quyền truy cập (Access Permissions) & chọn người dùng với sự trợ giúp của Thêm (Add) tab. Bạn có thể cung cấp cấp độ truy cập khác nhau cho những người dùng khác nhau:

Xin lưu ý rằng nếu bạn đặt quyền truy cập Tất cả khách truy cập (All Visitors) = Toàn quyền truy cập (Full access), các giới hạn truy cập cá nhân khác (ví dụ: người dùng X = quyền truy cập bị từ chối) sẽ không hoạt động. Quyền truy cập trong Bitrix24 dựa trên quy tắc sau: người dùng luôn được cấp quyền truy cập cao nhất được cho phép bởi các quyền khác nhau.

Bạn cũng có thể định cấu hình quyền truy cập cho các loại lịch (lịch cá nhân, công ty và nhóm làm việc ) bằng cách bật Chế độ quản trị viên (Administrator mode) > nhấp vào nút bánh răng cưa (cogwheel) ở góc trên cùng bên phải của trang lịch.

 calendar4.png

Cuộn xuống phần Quyền truy cập (Access permissions) và nhấp vào Thêm (Add).

calendar5.png

Ví dụ: nếu bạn chọn Quyền truy cập bị từ chối (Access denied) cho lịch cá nhân cho tất cả người dùng, họ sẽ không thể sử dụng lịch cá nhân của họ và thay vào đó sẽ nhận được thông báo lỗi:

calendar6.png

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.