Facebook: kết nối bình luận

Bạn có thể kết nối bình luận trên Facebook với Bitrix24 và trả lời bình luận về bài đăng trên Facebook của bạn trong Bitrix24 Messenger.

Bước 1 #

Nhấp vào Facebook: Nhận xét trong phần Trung tâm liên hệ .

 facebookcomments1.png

Bước 2 #

Chọn kênh liên lạc mà bạn muốn kết nối các nhận xét trên Facebook với và nhấp vào Kết nối .

 facebookcomments2.png

Bước 3 #

Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

facebookcomments7.png

Chỉ quản trị viên trang Facebook mới có thể c kết nối nó với Bitrix24. Nếu bạn không có trang Facebook, hãy nhấp vào Tạo .

Nếu trang Facebook không được hiển thị trong danh sách các trang khả dụng khi kết nối nó với Bitrix24, bạn phải định cấu hình quyền truy cập vào trang này theo cách thủ công. Đọc thêm trong bài viết – Khắc phục sự cố kết nối Instagram và Facebook với Bitrix24 .

Bước 4 #

Chọn một trang Facebook để kết nối với Bitrix24 và nhấp vào Kết nối .

facebookcomments3.png

Trang Facebook của bạn được kết nối với Bitrix24!

Cách hoạt động #

Khách hàng của bạn để lại nhận xét trên trang Facebook của bạn.

facebookcomments4.png

Bạn nhận được tin nhắn trong Bitrix24 Messenger và trả lời khách hàng của mình.

facebookcomments5.png

Câu trả lời của bạn được hiển thị dưới dạng nhận xét trên Facebook.

facebookcomments6.png

Nếu không có khách hàng nào như vậy trong cơ sở dữ liệu CRM của bạn, khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo (tự động hoặc thủ công, tùy thuộc vào tùy chọn bạn đã bật trong cài đặt kênh mở ).

Chi tiết quan trọng:

 • Khi quản trị viên Bitrix24 kết nối trang Facebook, trang mà quản trị viên hiện đang đăng nhập để được kết nối.
 • Khi bạn ngắt kết nối với người dùng Facebook được kết nối trong cài đặt kênh mở, trang Facebook cũng sẽ bị ngắt kết nối.
 • Khi người dùng Facebook được kết nối mất quyền quản trị của mình, trang Facebook này sẽ tự động bị ngắt kết nối.
 • Bạn chỉ có thể kết nối Trang Facebook (không phải nhóm!).
 • Chỉ nhận xét về các bài đăng trên Trang Facebook mới được gửi tới Bitrix24.
 • Quyền đối với trang Facebook vẫn được duy trì hoạt động trong 60 ngày. Nếu muốn thay đổi cài đặt kết nối sau 60 ngày này, bạn cần đăng nhập lại vào cùng một tài khoản Facebook.
 • Mọi quản trị viên Bitrix24 đều có thể kết nối/ngắt kết nối các trang Facebook nếu họ có quyền truy cập Mở Cài đặt kênh.
 • Bạn không thể kết nối cùng một trang Facebook với các kênh đang mở trong nhiều Bitrix24. Chỉ cái được kết nối cuối cùng mới hoạt động.
 • Nếu tin nhắn của bạn có hơn 4096 ký tự, nó sẽ bị chia nhỏ.
 • Bạn có thể chỉnh sửa/xóa nhận xét của mình và xóa nhận xét của khách hàng trong kênh mở này.
 • Các câu trả lời nhận xét của mọi người được hiển thị trong các cuộc trò chuyện riêng biệt trong Bitrix24 (một người – một cuộc trò chuyện) và được tự động thêm vào CRM.

Bài viết được đề xuất

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.