Cập nhật kênh tương tác mở

Cập nhật kênh mở hiện đã ra mắt! Trong bài viết này, bạn có thể tìm thấy mô tả về những thay đổi chính.

Hàng đợi của những người có trách nhiệm #

Bây giờ chỉ có một tùy chọn để kiểm tra tính khả dụng của tác nhân – bạn cần bật Kiểm tra xem nhân viên có trực tuyến hay không khi định tuyến truy vấn tùy chọn.

openchanellsupdate1.jpg

Khi tùy chọn này được bật, hệ thống sẽ kiểm tra:

  • Nếu đại lý không bị sa thải;
  • Nếu đại lý không đi nghỉ;
  • Nếu đại lý đã bắt đầu ngày làm việc của mình (nếu tùy chọn quản lý thời gian và báo cáo công việc được bật) hoặc trực tuyến trong Bitrix24.

Bạn có thể tắt tùy chọn này nếu cần. Trong trường hợp này, việc định tuyến các câu hỏi sẽ không bị giới hạn.

Kỳ nghỉ, cuối ngày làm việc #

Việc xử lý các câu hỏi đã được thay đổi nếu nhân viên đang đi nghỉ hoặc đã kết thúc ngày làm việc của mình .

Giờ đây, khi đại lý không có mặt, các câu hỏi đã xử lý và chưa xử lý hoặc chờ phản hồi của đại lý sẽ được giao cho nhân viên khác trong hàng đợi.

Các cuộc trò chuyện chờ phản hồi của khách hàng sẽ không được chỉ định cho nhân viên khác trong hàng đợi cho đến khi khách hàng gửi tin nhắn hoặc cuộc trò chuyện này tự động đóng.

Thông báo trong cuộc trò chuyện #

Chúng tôi có các thông báo mở rộng trong các cuộc trò chuyện. Nếu cuộc trò chuyện đã được chỉ định hoặc chuyển hướng đến tác nhân khác, những dữ liệu này sẽ được phản ánh trong lịch sử trò chuyện.

Khóa với tư cách của tôi #

Nhấp vào nút Khóa với tư cách của tôi .

đối tượng.jpg

Tùy chọn Khóa như của tôi sẽ hoãn thời gian tự động đóng cuộc trò chuyện trong một tuần và khóa cuộc trò chuyện này với tư cách là của bạn. Việc kết thúc ngày làm việc cũng như bắt đầu kỳ nghỉ sẽ không gây ra việc chỉ định cho nhân viên khác trong hàng đợi. Bạn chỉ có thể xóa câu hỏi khỏi hàng đợi và loại bỏ người đại diện.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích những cập nhật này và chúng sẽ nâng cao hiệu quả của bạn!

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.