Cấu hình mạng Bitrix24

Cấu hình mạng Bitrix24 trang là nơi bạn có thể xem và quản lý tất cả các tài khoản Bitrix24 của mình. Chỉnh sửa hồ sơ Bitrix24 của bạn trên tất cả các tài khoản Bitrix24 được kết nối, truy cập bất kỳ tài khoản Bitrix24 nào mà bạn là quản trị viên hoặc được mời tham gia chỉ bằng một cú nhấp chuột.

network1.jpg

Có hai cách để truy cập Bitrix24 của bạn Trang hồ sơ mạng:

network1.jpg

Tại đây, bạn có thể:

Chỉnh sửa hồ sơ Bitrix24 #

Bạn có thể chỉnh sửa họ, tên và tải lên hình ảnh hồ sơ. Bật tùy chọn Cập nhật thông tin tài khoản người dùng trên tất cả các tài khoản Bitrix24 được kết nối (Update user account information on all connected Bitrix24’s) để áp dụng các thay đổi cho tất cả các tài khoản Bitrix24 của bạn.

network2.jpg

Đổi tên tài khoản Bitrix24 của bạn #

Khi tạo tài khoản Bitrix24 mới, tài khoản đó sẽ nhận được một tên ngẫu nhiên. Quản trị viên có thể đổi tên tài khoản Bitrix24 nhưng chỉ một lần.

network3.jpg

Kết nối số điện thoại và email #

Bạn có thể thêm số điện thoại hoặc email để có thể đăng nhập vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của bạn bằng số điện thoại hoặc email. Ngoài ra, khi chỉnh sửa số điện thoại hoặc email, bạn có thể cập nhật nó cho tất cả hồ sơ tài khoản Bitrix24 của mình (trường Điện thoại di động (Mobile phone) và Email liên hệ (Mobile phone)).

network4.jpg

Nếu bạn kết nối số điện thoại của mình với cấu hình Mạng Bitrix24, bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS xác nhận kèm theo mã bạn cần nhập. Tương tự với việc kết nối địa chỉ email của bạn – bạn sẽ nhận được một thông báo email. Để khôi phục quyền truy cập của bạn vào cấu hình Mạng Bitrix24, bạn sẽ có thể sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ email của mình.

Thay đổi mật khẩu #

Bạn có thể thay đổi mật khẩu cấu hình Mạng Bitrix24 của mình bằng cách nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.

network5.jpg

Kết nối mạng xã hội #

Bạn có thể định cấu hình đăng nhập mạng xã hội và kết nối hồ sơ mạng xã hội của mình với hồ sơ Mạng Bitrix24.

network6.jpg

Bạn cũng có thể ngắt kết nối mạng xã hội ở đó.

Tạo tài khoản Bitrix24 mới #

Bạn có thể tạo tài khoản Bitrix24 mới bằng cách nhấp vào nút tương ứng.

network8.jpg

Không thể kết hợp các tài khoản Bitrix24.Passport khác nhau. Đảm bảo tài khoản Passport cho Bitrix24 mới là chính xác.

Xóa cấu hình Mạng Bitrix24 #

Nếu không có tài khoản Bitrix24 nào được kết nối với cấu hình Mạng Bitrix24 của bạn, bạn có thể xóa cấu hình Mạng Bitrix24 của mình .

network7.jpg