Giảm giá và ưu đãi đặc biệt

Giảm giá cho tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục, chăm sóc sức khỏe

Đăng ký Bitrix24 Cloud (với các gói 6, 12 và 24 tháng) và tất cả các phiên bản On-Premise (bao gồm các tùy chọn nâng cấp và gia hạn) đều được giảm giá 15% cho các tổ chức sau:

  • Non-profits
  • Các tổ chức học thuật (bao gồm trường học, cao đẳng, đại học, phòng nghiên cứu, tổ chức tư vấn, v.v.)
  • Các nhóm và công đoàn dân sự và chính trị (bao gồm cả các liên đoàn và hiệp hội thể thao, Những người ủng hộ LGBTQ, các đảng phái chính trị, tổ chức lao động, công đoàn, v.v.)
  • Các tổ chức dựa trên đức tin (bao gồm nhà thờ và tổ chức từ thiện, v.v.)
  • Ngành chăm sóc sức khỏe (bao gồm bệnh viện, phòng thí nghiệm, dịch vụ thú y, nhà hành nghề tư nhân, v.v.)
  • Các cơ quan chính phủ (thành phố, quận, tiểu bang hoặc liên bang).

Nếu công ty hoặc tổ chức của bạn thuộc một hoặc một số danh mục ở trên, vui lòng điền vào biểu mẫu ngắn gọn để yêu cầu phiếu giảm giá 15% của bạn.

Giảm giá theo mùa

Chúng tôi cũng cung cấp giảm giá theo mùa cho nhiều đối tượng hơn trong suốt cả năm. Vui lòng theo dõi chúng tôi trên Facebook và Twitter để biết thông tin cập nhật về các chiến dịch giảm giá và ưu đãi đặc biệt.

Xin lưu ý rằng nếu bạn mua đăng ký thương mại với chiết khấu, chiết khấu có thể chỉ áp dụng cho chu kỳ thanh toán đầu tiên và các lần gia hạn đăng ký tiếp theo của bạn sẽ bị tính phí giá đầy đủ.

Định giá hàng loạt

Giá hàng loạt có sẵn cho các phiên bản On-Premise được chọn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với sales@bitrix24.com