Điều khoản dịch vụ: cập nhật mới

Table of Contents

Có một bản tóm tắt về những thay đổi chính đối với ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ, sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 11 năm 2020.

Có gì mới? #

 1. Chúng tôi đã cập nhật văn bản của các điều khoản, thêm cấu trúc vào các phần và thay đổi thứ tự của các phần nếu cần.
 2. Công ty Bitrix24 LIMITED xử lý các khoản thanh toán và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng Châu Âu của chúng tôi đã được thêm vào làm nhà cung cấp dịch vụ.
 3. Chúng tôi đã thêm thuật ngữ “Sản phẩm”, có nghĩa là nhiều ứng dụng khác nhau có sẵn trên Thị trường (vui lòng tham khảo §1.2).
 4. Hỗ trợ khách hàng hiện được cung cấp theo các điều khoản quy định trên trang này https://helpdesk.bitrix24.com/ticket.php (vui lòng tham khảo phần 6 của Điều khoản).
 5. Chúng tôi đã cập nhật các định nghĩa về điều khoản thanh toán (vui lòng tham khảo phần 7).
 6. Xin lưu ý rằng Bitrix24 không chịu trách nhiệm về các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp. Các liên kết đến các dịch vụ như vậy chỉ có thể được đặt trong Bitrix24 để giúp bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi thuận tiện hơn. Tất cả các câu hỏi liên quan đến các dịch vụ đó sẽ được gửi đến các bên thứ ba cung cấp hoặc nhà cung cấp chúng (vui lòng tham khảo §9.5).
 7. Thuật ngữ “Sở hữu trí tuệ của Bitrix24” hiện cũng bao gồm tài sản trí tuệ của các chi nhánh và người cấp phép (vui lòng tham khảo §11.1).
 8. Nhà thầu, đại lý, người bán hoặc nhà phân phối của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác sẽ không có quyền sửa đổi bảo hành có giới hạn của chúng tôi, cũng như không thực hiện bất kỳ bảo hành bổ sung nào (vui lòng tham khảo sang §12.1).
 9. Chúng tôi đã xóa phần “Phần mềm” khỏi Điều khoản do phiên bản tại chỗ của Bitrix24 được sử dụng theo các điều khoản của EULA.
 10. Chúng tôi đã mở rộng danh sách nội dung mà bạn đồng ý không xuất bản khi sử dụng trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ Bitrix24 (vui lòng tham khảo §18.1 (c)).
 11. Theo phần 19, bạn cũng đồng ý bồi thường và bảo mật không chỉ Bitrix24 mà còn cả các chi nhánh, người cấp phép và người được cấp phép của nó khỏi bất kỳ chi phí, tổn thất, khiếu nại, thiệt hại, hình phạt nào, hoặc trách nhiệm pháp lý.
 12. Các Điều khoản đã được bổ sung với phần 26 chứa thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.