Công cụ kinh doanh

Công cụ kinh doanh Tổng quan #

Bitrix24 CRM +, Project + và gói tiêu chuẩn (Standard) có giới hạn truy cập các công cụ kinh doanh:

 • Gói miễn phí: không giới hạn;
 • Bắt đầu + (Start+): 2 người dùng có thể truy cập các công cụ kinh doanh;
 • CRM +: 6 người dùng có thể truy cập các công cụ kinh doanh;
 • Project +: 24 người dùng có thể truy cập các công cụ kinh doanh;
 • Tiêu chuẩn (Standard): 50 người dùng có thể truy cập các công cụ kinh doanh;
 • Chuyên nghiệp: không giới hạn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang giá của chúng tôi.

Các công cụ kinh doanh bao gồm:

 • CRM
 • Nhiệm vụ và nhóm làm việc/dự án
 • Lịch biểu
 • Bitrix24 Drive (Ổ đĩa của tôi và Ổ đĩa công ty)
 • Kênh tương tác Mở
 • Quy trình kinh doanh (Chỉ áp dụng với gói Tiêu chuẩn và Chuyên nghiệp)
 • Quản lý thời gian làm việc (Chỉ gói Chuyên nghiệp)
 • Báo cáo công việc (Chỉ gói Chuyên nghiệp)
 • Các cuộc họp và Tóm tắt (Chỉ dành cho gói Chuyên nghiệp)
 • Extranet
 • v.v.

Để cung cấp cho tất cả người dùng khả năng thử nghiệm tất cả các công cụ kinh doanh, hãy kích hoạt miễn phí 30 ngày dùng thử gói Bitrix24 Professional trong Đăng ký (Subscription)> Kích hoạt bản dùng thử (Activate Trial).

Người dùng Extranet được tính là người dùng công cụ kinh doanh.

Quản lý quyền truy cập của người dùng vào các công cụ kinh doanh #

Người dùng Bitrix24 chỉ có quyền truy cập quản trị mới có thể chỉnh sửa danh sách người dùng công cụ kinh doanh.

2, 6, 24 hoặc 50 người dùng đầu tiên (tùy thuộc vào gói đã chọn) đã chấp nhận lời mời tham gia Bitrix24 của bạn sau khi đăng ký sẽ tự động được cấp quyền truy cập miễn phí vào các công cụ kinh doanh. Người dùng công cụ kinh doanh có thể được quản trị viên tài khoản thay đổi bất kỳ lúc nào sau đó.

Quản trị viên tài khoản Bitrix24 có phần đặc biệt trong Đăng ký (Subscription) > Công cụ kinh doanh (Business tools), nơi họ có thể quản lý quyền truy cập của người dùng. Ví dụ: khi một người dùng bị loại bỏ và một người mới được thuê để thay thế anh ta; hoặc khi người dùng được cấp quyền truy cập công cụ kinh doanh theo mặc định sẽ được thay thế.

Sử dụng “xóa” và Các tab “thêm nhân viên” để chỉnh sửa danh sách người dùng.

Quan trọng: danh sách người dùng công cụ kinh doanh chỉ có thể được cập nhật một lần mỗi ngày!

Nếu trang Công cụ kinh doanh hiển thị tổng số người dùng ít hơn của bạn gói cho phép (ví dụ: 49 thay vì 50 cho gói Chuẩn) và bạn không thể thêm nhiều hơn, vui lòng kiểm tra phần sau:

– Người dùng bị loại bỏ: một số người trong số họ có thể có công cụ kinh doanh được kết nối theo mặc định. Giải pháp: thuê lại người dùng, xóa quyền truy cập công cụ kinh doanh, loại bỏ lại.

– Người dùng không hoạt động được mời: đây là những người dùng mà bạn đã gửi lời mời và họ đã được cấp quyền truy cập các công cụ kinh doanh theo mặc định, nhưng do một số lý do mà những người dùng này chưa chấp nhận lời mời của bạn. Giải pháp: buộc những người dùng này chấp nhận lời mời của bạn hoặc xóa họ khỏi lời mời trong phần Nhân viên.

Quan trọng: Trang công cụ kinh doanh chỉ hiển thị những người dùng Bitrix24 đang hoạt động. Những người dùng bị loại hoặc được mời có quyền truy cập vào các công cụ dành cho doanh nghiệp sẽ không được hiển thị ở đó.

Cách tiếp cận mới để truy cập vào các công cụ #

Nếu bạn đã tạo tài khoản Bitrix24 của mình sau ngày 10 tháng 6 , 2020 và đã vượt quá giới hạn về người dùng công cụ, tất cả những người dùng khác cũng sẽ không có quyền truy cập vào công cụ. Quản trị viên sẽ cần phải loại bỏ một số người dùng hoặc nâng cấp gói.

Đọc thêm trong bài viết – Gói thương mại: một cách tiếp cận mới để truy cập các công cụ .

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh doanh hiệu quả.