Chính sách hoàn lại tiền

Xin lưu ý rằng các sản phẩm Bitrix (đăng ký, khóa cấp phép, v.v.) không được hoàn lại. Ngoài ra, xin lưu ý rằng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả và mọi khoản phí đã phát sinh đối với các dịch vụ Bitrix24 theo Điều khoản dịch vụ của Bitrix24 >>.

Tín dụng điện thoại hoặc VoIP trả trước mà bạn có thể sử dụng cho các cuộc gọi đi hoặc dịch vụ cho thuê số điện thoại không có giá trị tiền mặt, không được hoàn lại và cũng không được chuyển nhượng. Nếu tài khoản hoặc số điện thoại của bạn bị chấm dứt hoặc bị tạm ngưng vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể không sử dụng được số điện thoại hoặc tín dụng VoIP còn lại. Khoản tín dụng điện thoại hoặc VoIP chưa sử dụng sẽ không được hoàn lại.
Nhà phát triển ứng dụng tương ứng cũng không được chuyển khoản tín dụng còn lại sang tài khoản khác, được phân bổ dựa trên các hóa đơn chưa thanh toán hoặc được sử dụng để thanh toán cho một dịch vụ khác.

Chính sách hoàn lại tiền và cấp phép cho ứng dụng Bitrix24 MarketPlace. Để yêu cầu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà phát triển ứng dụng MarketPlace .

Tất cả các khoản phí đều ngoại trừ thuế, các khoản thu hoặc các nghĩa vụ do cơ quan thuế áp đặt; bạn có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế áp dụng nào như vậy. Tìm hiểu thêm về thuế địa phương.

Trong trường hợp không thanh toán vì bất kỳ lý do gì, Bitrix24 có quyền chặn ngay lập tức quyền truy cập của Người dùng vào các dịch vụ của Bitrix24 Cloud.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Bitrix24 của bạn có đăng ký thương mại và muốn ngừng dịch vụ, bạn cần phải tắt tùy chọn gia hạn đăng ký tự động.

Nếu tài khoản Сloud được chuyển sang bản On-premise sao chép #

Nếu bạn di chuyển tài khoản đám mây Bitrix24 của mình sang bản sao sản phẩm On-Premise, những ngày (tháng) chưa sử dụng của đăng ký thương mại đám mây của bạn sẽ được chuyển đổi và thêm vào thời gian đăng ký bảo trì On-Premise của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách di chuyển tài khoản Cloud của bạn sang bản sao sản phẩm On-Premise.

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.