Định cấu hình trạng thái đặt hàng và giao hàng

Bạn có thể định cấu hình trạng thái đặt hàng và giao hàng trong Cửa hàng trực tuyến của mình.

Định cấu hình trạng thái đơn hàng #

Nhấp vào Cửa hàng trực tuyến (online store) > Cài đặt (Settings) > Trạng thái (Statuses) > Trạng thái đơn hàng (Order statuses).

Theo mặc định, có một số trạng thái chuẩn.

Ba trạng thái được yêu cầu: trạng thái ban đầu và hai trạng thái cuối cùng (thành công và không thành công). Bạn có thể thêm nhiều trạng thái trung gian nếu bạn cần. Hãy thêm trạng thái trung gian mới Đang chờ xác nhận (Awaiting confirmation). Để làm điều đó, hãy nhấp vào Thêm trạng thái (Add status).

 configurestatus3.png

Nhập tên trạng thái và chọn màu.

Hoàn tất! Bây giờ, trạng thái này có thể được sử dụng cho tất cả các đơn đặt hàng.

Định cấu hình trạng thái giao hàng #

Trạng thái giao hàng được định cấu hình giống như trạng thái đơn đặt hàng.

Nhấp vào Cửa hàng trực tuyến (online store) > Cài đặt (Settings) > Trạng thái (Statuses) > Trạng thái giao hàng (Delivery Statuses).

Kim Quy Tech

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy
Địa chỉ: Lô 01/9B khu công nghiệp quận Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Dịch vụ

Web Service

CRM Bitrix24

SMS Brandname

Thiết kế thương hiệu

Chính sách

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ

Chính sách hợp tác

tuyển dụng

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106516154 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/04/2014.
© 2014 - 2021 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Kim Quy - Kimquy.com.vn, Jsc. Giúp khách hàng kinh hoanh hiệu quả.