Cửa hàng trực tuyến: Trình kích hoạt (Triggers)

Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa trong Cửa hàng trực tuyến Bitrix24 cho phép tự động hóa việc xử lý đơn hàng, thông báo cho khách hàng của bạn về trạng thái đơn hàng của họ, tạo nhiệm vụ cho nhân viên của bạn, v.v.

Chúng được chia thành ba nhóm:

Đi tới phần Cửa hàng trực tuyến (online store) Đơn hàng (Order) > Quy tắc tự động hóa (Automation rules).

automationonline1.jpg

Nhấp vào nút Định cấu hình quy tắc tự động hóa (Configure automation rules) để định cấu hình các quy tắc tự động hóa và trình kích hoạt.

automationonline2.jpg

Trình kích hoạt là gì? #

Trình kích hoạt là một cách khác để tự động hóa việc xử lý đơn hàng trong Cửa hàng trực tuyến của bạn. Chúng giúp theo dõi các hành động ở phía khách hàng: thanh toán đơn đặt hàng, điền vào biểu mẫu CRM, cuộc gọi đến, v.v. Nhân viên của bạn không cần phải mở mọi biểu mẫu và kiểm tra xem khách hàng đã đọc email của bạn hay đã thanh toán đơn đặt hàng hay chưa. Trình kích hoạt sẽ tự động xem hành động của khách hàng và thay đổi trạng thái đơn đặt hàng.

Trình kích hoạt tự động chuyển đơn đặt hàng sang trạng thái đơn hàng mà chúng được thêm vào. Chỉ các điều kiện mà trình kích hoạt được chạy là khác nhau.

Tất cả các trình kích hoạt đều có tùy chọn Cho phép chuyển sang trạng thái trước đó (Alloe switching to previous status). Nếu tùy chọn này được bật, trình kích hoạt sẽ có thể di chuyển thứ tự về trạng thái trước đó.

 automationonlinetriggers1.jpg

Trình kích hoạt Cửa hàng Trực tuyến có sẵn cho Start + CRM + Standard và Professional. Đọc thêm trên trang Bảng giá Bitrix24 trên đám mây.

Thay đổi người có trách nhiệm

Trình kích hoạt được kích hoạt khi người chịu trách nhiệm về đơn đặt hàng bị thay đổi.

 automationonlinetriggers2.jpg

Email đến, Thư đã được gửi, Email đã được xem

Trình kích hoạt được kích hoạt khi bạn nhận hoặc gửi email đến một liên hệ/công ty có liên quan đến đơn đặt hàng.

automationonlinetriggers3.jpg

Đã nhấp vào liên kết email

Trình kích hoạt được kích hoạt khi khách hàng nhấp vào liên kết được chỉ định trong văn bản email. Chỉ định cùng một liên kết trong trình kích hoạt. Đây có thể là liên kết đến báo giá, trang đặt hàng, v.v.

 automationonlinetriggers4.jpg

Cuộc gọi đến, Cuộc gọi nhỡ

Trình kích hoạt nhận được được kích hoạt khi có cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi nhỡ từ số được chỉ định trong danh bạ hoặc công ty liên kết với đơn hàng. Trong cài đặt trình kích hoạt, bạn có thể chỉ định kênh sẽ theo dõi cuộc gọi đến/cuộc gọi nhỡ.

 automationonlinetriggers5.jpg

Gửi biểu mẫu CRM, Gọi lại

Trình kích hoạt được kích hoạt khi khách hàng được chỉ định trong thẻ đặt hàng gửi biểu mẫu CRM. Có thể chọn biểu mẫu CRM trong cài đặt trình kích hoạt.

 automationonlinetriggers6.jpg

Thanh toán

Trình kích hoạt được kích hoạt khi khách hàng thanh toán đơn đặt hàng.

automationonlinetriggers7.jpg

Thông tin thanh toán được hiển thị trong dòng thời gian của đơn đặt hàng.

 automationonlinetriggers8.jpg

Lô hàng được chấp thuận, đã thêm số theo dõi

Trình kích hoạt được kích hoạt khi bạn thêm số theo dõi hoặc phê duyệt lô hàng.

 automationonlinetriggers9.jpg

Điều này có thể được thực hiện trong phần Ship hàng (Shipment) của thẻ đơn đặt hàng.

Ship hàng, Đã cập nhật trạng thái ship hàng

automationonlinetriggers11.jpg

Trình kích hoạt được kích hoạt khi bạn bật tùy chọn Đã giao hàng trong thẻ đặt hàng.

automationonlinetriggers12.jpg

Đơn đặt hàng bị hủy

Trình kích hoạt được kích hoạt khi đơn đặt hàng bị hủy.

automationonlinetriggers13.jpg

Webhook

Trình kích hoạt được kích hoạt khi webhook gọi đơn đặt hàng.

automationonlinetriggers14.jpg

Truy cập

Trình kích hoạt được kích hoạt khi theo dõi lượt truy cập bắt đầu.

 automationonlinetriggers15.jpg

Khách truy cập quay lại

Trình kích hoạt được kích hoạt khi một khách hàng mà đã điền vào CRM của bạn truy cập lại trang web của bạn.

automationonlinetriggers16.jpg

Tin nhắn đầu/mỗi tin nhắn được khách hàng đăng lên trò chuyện trực tiếp

Trình kích hoạt được kích hoạt khi khách hàng gửi tin nhắn trò chuyện đến kênh tương tác mở đã chọn.

Tài liệu được tạo

Trình kích hoạt được kích hoạt khi bạn tạo tài liệu dựa trên mẫu đã chọn trong biểu mẫu đặt hàng.

automationonlinetriggers18.jpg

Đã mở tài liệu

Trình kích hoạt được kích hoạt khi khách hàng mở tài liệu được tạo theo thứ tự theo mẫu đã chỉ định.

automationonlinetriggers19.jpg